From
Subject
Time (UTC)
no-reply@hera.vietid.net
Kích hoạt tài khoản VietID
2016-01-23 16:23:46
To:
From: no-reply@hera.vietid.net
Subject:

Kích hoạt tài khoản VietID


Received: 2016-01-23 16:23:46
Tài khoản vạn năng
Đây chính xác là địa chỉ hòm thư điện tử của tôi : deleted@email-fake.pp.ua XÁC NHẬN KÍCH HOẠT TÀI KHOẢN VietID: http://vietid.net/register/active?c=2f8d2d6c67c659c23fb2a36e31b237ef&app_key=8302c03b29db62393a33f58179c8649dXÁC NHẬN KÍCH HOẠT TÀI KHOẢN VietID
 
để hoàn tất quá trình đăng ký và có thể sử dụng tất cả các dịch vụ và tiện ích của chúng tôi Xin cảm ơn bạn !
Xin chào bạn, Bạn vừa gửi yêu cầu đăng ký tài khoản trên hệ thống VietID của chúng tôi Xin vui lòng xác nhận thông tin của bạn bằng cách nhấn vào nút xác nhận >> Tham gia VietID để sử dụng các dịch vụ:
Mọi vấn đề thắc mắc gửi yêu cầu tới support_mingid@ming.vn và rất nhiều các dịch vụ khác nữa ...