From
Subject
Time (UTC)
notification+kr4kxmrma5rn@facebookmail.com
Himmath Kumar đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-08-13 10:09:05
To: Quynh Hoang Thuy
From: notification+kr4kxmrma5rn@facebookmail.com
Subject:

Himmath Kumar đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-08-13 10:09:05
Quynh, Himmath Kumar đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Himmath: Pram Kumar 2 bạn chung Thêm bạn bè Myo Gyi 2 bạn chung Thêm bạn bè Robin Singh 1 bạn chung Thêm bạn bè Rosendo Jr P. Gepitulan 1 bạn chung Thêm bạn bè Ipsita Roy 1 bạn chung Thêm bạn bè Subodh Mahato 1 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Quynh, Himmath Kumar đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Himmath:
Pram KumarPram Kumar
2 bạn chung
Thêm bạn bè
Myo GyiMyo Gyi
2 bạn chung
Thêm bạn bè
Robin SinghRobin Singh
1 bạn chung
Thêm bạn bè
Rosendo Jr P. GepitulanRosendo Jr P. Gepitulan
1 bạn chung
Thêm bạn bè
Ipsita RoyIpsita Roy
1 bạn chung
Thêm bạn bè
Subodh MahatoSubodh Mahato
1 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025