From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Tuii Họ's Lê's đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-08-30 13:07:27
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Tuii Họ's Lê's đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-08-30 13:07:27
Thanh Thao, Tuii Họ's Lê's đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Tuii: Vy Vy 1.685 bạn chung Thêm bạn bè Trần Ni'ss Na'ss 76 bạn chung Thêm bạn bè Đồn'ss Như'ss Lòi'ss 64 bạn chung Thêm bạn bè Như Tưng 59 bạn chung Thêm bạn bè Cao Minh Hậu 60 bạn chung Thêm bạn bè Ái Thiên Nguyễn 'S 54 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Thanh Thao, Tuii Họ's Lê's đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Tuii:
Vy VyVy Vy
1.685 bạn chung
Thêm bạn bè
Trần Ni'ss Na'ssTrần Ni'ss Na'ss
76 bạn chung
Thêm bạn bè
Đồn'ss Như'ss Lòi'ssĐồn'ss Như'ss Lòi'ss
64 bạn chung
Thêm bạn bè
Như TưngNhư Tưng
59 bạn chung
Thêm bạn bè
Cao Minh HậuCao Minh Hậu
60 bạn chung
Thêm bạn bè
Ái Thiên Nguyễn 'SÁi Thiên Nguyễn 'S
54 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025