From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdkp57imvu_@facebookmail.com
513 người thích một ảnh trong nhóm FB_F (Facebook Friends) của bạn
2016-05-06 18:55:12
To: Boy Longhai
From: notification+kjdkp57imvu_@facebookmail.com (sender info)
Subject:

513 người thích một ảnh trong nhóm FB_F (Facebook Friends) của bạn


Received: 2016-05-06 18:55:12
  513 người thích ảnh này trong FB_F (Facebook Friends)       Bangnote Ounroth 3 Tháng 5 lúc 10:32   Morning ja bb>3>3>3     Thích Bình luận Chia sẻ    
   
 
   Facebook
 
   
   
 
513 người thích ảnh này trong FB_F (Facebook Friends)
 
   
Bangnote Ounroth
3 Tháng 5 lúc 10:32
 
Morning ja bb>3>3>3
 
 
Thích
Bình luận
Chia sẻ
 
 
   
   
 
Truy cập nhóm
   
Chỉnh sửa cài đặt email
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025