From
Subject
Time (UTC)
notification+zj4tf=z4ty=6@facebookmail.com
Ok Ok muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook
2016-08-05 16:53:36
To: Vy Vy
From: notification+zj4tf=z4ty=6@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Ok Ok muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook


Received: 2016-08-05 16:53:36
 
1 bạn chung - Làm việc tại Saigon Ink - Tanggail g - 182 người bạn - 2 ảnh - 20 nhóm
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Ok Ok muốn kết bạn với bạn trên Facebook.
 
Ok Ok
Làm việc tại Saigon Ink · Tanggail g
1 bạn chung · 182 người bạn · 2 ảnh · 20 nhóm
 
 
   
   
 
Chấp nhận lời mời
   
Xem tất cả yêu cầu
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025