From
Subject
Time (UTC)
update+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Toàn Khanh đã bình luận về một ảnh mà bạn được gắn thẻ.
2016-08-31 13:25:40
To: Thanh Thao Tran
From: update+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Toàn Khanh đã bình luận về một ảnh mà bạn được gắn thẻ.


Received: 2016-08-31 13:25:40
 
Toàn Khanh đã viết: 󾁅󾭩󾁅󾭩󾁅󾍛󾍛󾁅󾭩󾁅󾭩󾁅 󾍛 NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 󾍛 󾍛 NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 󾍛 󾍛 NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 󾍛 󾁅󾭩󾁅󾭩󾁅󾍛󾍛󾁅󾭩󾁅󾭩󾁅 - Trả lời email này để đã bình luận về bài viết này.
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Toàn Khanh đã bình luận về một ảnh mà bạn được gắn thẻ.
 
   
Toàn Khanh
31 Tháng 8 lúc 20:25
 
󾁅󾭩󾁅󾭩󾁅󾍛󾍛󾁅󾭩󾁅󾭩󾁅 󾍛 NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 󾍛 󾍛 NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 󾍛 󾍛 NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 󾍛 󾁅󾭩󾁅󾭩󾁅󾍛󾍛󾁅󾭩󾁅󾭩󾁅
 
Thích
Bình luận
 
 
   
   
 
Xem trên Facebook
 
   
   
Trả lời email này để đã bình luận về bài viết này.
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025