From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdkp57imvu_@facebookmail.com
Trần Minh Kiên đã thêm bạn vào nhóm "BMW寶馬車友交流 新舊改裝精品物流(藍白徽)"
2016-02-29 07:08:33
To: Boy Longhai
From: notification+kjdkp57imvu_@facebookmail.com
Subject:

Trần Minh Kiên đã thêm bạn vào nhóm "BMW寶馬車友交流 新舊改裝精品物流(藍白徽)"


Received: 2016-02-29 07:08:33
Chia sẻ với Minh Kiên và 14363 người khác trong nhóm mới của bạn: BMW寶馬車友交流 新舊改裝精品物流(藍白徽) Nhóm này Kín , điều đó có nghĩa là bất kỳ ai cũng có thể xem nhóm và thành viên nhóm, nhưng chỉ thành viên mới có thể xem bài viết. Bạn có thể làm gì trong nhóm của bạn? Thành viên có thể đăng và bình luận về cập nhật, trò chuyện với bất kỳ ai vào bất kỳ lúc nào, lên kế hoạch sự kiện nhóm, tạo tài liệu chia sẻ, và khác . Không quan tâm? Rời nhóm bất kỳ lúc nào.
facebook
Chia sẻ với Minh Kiên và 14363 người khác trong nhóm mới của bạn: BMW寶馬車友交流 新舊改裝精品物流(藍白徽)
Nhóm này Kín, điều đó có nghĩa là bất kỳ ai cũng có thể xem nhóm và thành viên nhóm, nhưng chỉ thành viên mới có thể xem bài viết.
Bạn có thể làm gì trong nhóm của bạn?
Thành viên có thể đăng và bình luận về cập nhật, trò chuyện với bất kỳ ai vào bất kỳ lúc nào, lên kế hoạch sự kiện nhóm, tạo tài liệu chia sẻ, và khác.
Không quan tâm?
Rời nhóm bất kỳ lúc nào.
Truy cập nhóm
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025