From
Subject
Time (UTC)
notification+kr4nq4mn5bga@facebookmail.com
Aĸ Sŋtʌɭɩ Jɘʜʌ Jʌtt mentioned you on Facebook
2016-08-31 15:42:57
To: ßəʌʋtɣ Qʋɘɘŋ
From: notification+kr4nq4mn5bga@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Aĸ Sŋtʌɭɩ Jɘʜʌ Jʌtt mentioned you on Facebook


Received: 2016-08-31 15:42:57
 
  Aĸ Sŋtʌɭɩ Jɘʜʌ Jʌtt mentioned you in a comment .       Aĸ Sŋtʌɭɩ Jɘʜʌ Jʌtt August 31 at 9:12pm   Dimple Queen, Pʀɩŋcɘ Apŋi Pʀɩŋcɘss ĸa, Bɭʌcĸ Sʋɩt'Wʌɭɩ Dʌ ʆʌŋ, Harpal Dhaliwal, Méêť, Ekam Grewal, Najim Khan, Rʌpʜ, Anmöl Pari, Ilıl ʞɪng Ilıl, GhamaŋdiLaɖkia'mujhse-ɖøørRahe Kyøki'maŋaŋa-mujhe Âtaŋâhī ØrBhav'maiKisiko-ɖetâŋahi, ʌppɩ Ðɘɘp, Anmol Simar, Jitendra Meena, Rʋpɩŋɗɘr Aʀŋav Gɩɭɭ, Maan Maan Saab, FămÔû'xx, Mandy Bhullar, Rahul Koushal, Saunki Sardaarni, Bʀäŋdëd Käɱiŋä, Stʌɽ, Rajpreet Sidhu, Eĸ-Mɘɽɩ GʌɭɩKɩ-Lʌdki CʜʋpĸɘSɘ Dɩɭ-LɘGʌyɩ, Pètèr Pärkèr, Tʜɘ Fɩʛʜtɘʀ, IıIı Bʌɗsʜʌʌ IıIı, Marjanna Deep, ʜɘʌʀt ʜʌcĸɘʀ, Nora Nora, Elsa Ash, ਮਾਮੇ-ਭਾਲਦੇਨੇ'ਪਤਾਤੇਰੇ ਯਾਰਦਾ-ਯਾਰਤੇਰਾ'ਹੋਗਿਆ ਫਰਾਰਕਰਕੇ-ਸਿਕਾਰਨੀ'ਫੀਟ-ਸਿਕਾਰੀ, Hɘɘʀ Pʌʀɩ, Fʌɱoush'Həʌrtləss Giɽl'Ft Jʌss, ßəʌʋtɣ Qʋɘɘŋ, Velly Cheema, Gàŕry, Himanshi Sharma, Thɘ Raiŋ-of Cooɭ ɱʌŋsooŋ, Shakti Kapoor, Maıŋ-IsĦáq'Zẳẳdẳ Apŋı IsĦáq'Zẳẳdı-ká, Soma Banerjee, Authri Mutiyaar Queen, Arsh Sohal, Wʌkhɽʌ Swʌg Jʌttı Dʌ, Hɘʌʀtɭɘss Mʌŋŋɩ, ArSh SanDhu, Waris Brar, JɩTħe'Tƛk-Pħønch ßɩllø'Teɽe-veerƛ DiøhTøn'FøøtƛGe-Pƛrçhƛwẳ YẳẳrDẳ'ft-Rƛjpʋt, Shyjädï Lädlî ßïgdî .  
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Aĸ Sŋtʌɭɩ Jɘʜʌ Jʌtt mentioned you in a comment.
 
   
Aĸ Sŋtʌɭɩ Jɘʜʌ Jʌtt
August 31 at 9:12pm
 
Dimple Queen, Pʀɩŋcɘ Apŋi Pʀɩŋcɘss ĸa, Bɭʌcĸ Sʋɩt'Wʌɭɩ Dʌ ʆʌŋ, Harpal Dhaliwal, Méêť, Ekam Grewal, Najim Khan, Rʌpʜ, Anmöl Pari, Ilıl ʞɪng Ilıl, GhamaŋdiLaɖkia'mujhse-ɖøørRahe Kyøki'maŋaŋa-mujhe Âtaŋâhī ØrBhav'maiKisiko-ɖetâŋahi, ʌppɩ Ðɘɘp, Anmol Simar, Jitendra Meena, Rʋpɩŋɗɘr Aʀŋav Gɩɭɭ, Maan Maan Saab, FămÔû'xx, Mandy Bhullar, Rahul Koushal, Saunki Sardaarni, Bʀäŋdëd Käɱiŋä, Stʌɽ, Rajpreet Sidhu, Eĸ-Mɘɽɩ GʌɭɩKɩ-Lʌdki CʜʋpĸɘSɘ Dɩɭ-LɘGʌyɩ, Pètèr Pärkèr, Tʜɘ Fɩʛʜtɘʀ, IıIı Bʌɗsʜʌʌ IıIı, Marjanna Deep, ʜɘʌʀt ʜʌcĸɘʀ, Nora Nora, Elsa Ash, ਮਾਮੇ-ਭਾਲਦੇਨੇ'ਪਤਾਤੇਰੇ ਯਾਰਦਾ-ਯਾਰਤੇਰਾ'ਹੋਗਿਆ ਫਰਾਰਕਰਕੇ-ਸਿਕਾਰਨੀ'ਫੀਟ-ਸਿਕਾਰੀ, Hɘɘʀ Pʌʀɩ, Fʌɱoush'Həʌrtləss Giɽl'Ft Jʌss, ßəʌʋtɣ Qʋɘɘŋ, Velly Cheema, Gàŕry, Himanshi Sharma, Thɘ Raiŋ-of Cooɭ ɱʌŋsooŋ, Shakti Kapoor, Maıŋ-IsĦáq'Zẳẳdẳ Apŋı IsĦáq'Zẳẳdı-ká, Soma Banerjee, Authri Mutiyaar Queen, Arsh Sohal, Wʌkhɽʌ Swʌg Jʌttı Dʌ, Hɘʌʀtɭɘss Mʌŋŋɩ, ArSh SanDhu, Waris Brar, JɩTħe'Tƛk-Pħønch ßɩllø'Teɽe-veerƛ DiøhTøn'FøøtƛGe-Pƛrçhƛwẳ YẳẳrDẳ'ft-Rƛjpʋt, Shyjädï Lädlî ßïgdî .
 
   
   
 
View on Facebook
 
   
   
 
This message was sent to deleted@email-fake.pp.ua. If you don't want to receive these emails from Facebook in the future, please unsubscribe.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025