From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Phuoc Thinh Nguyen Huu muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook
2016-09-02 04:59:21
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Phuoc Thinh Nguyen Huu muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook


Received: 2016-09-02 04:59:21
 
1 bạn chung - 535 người bạn - 2 ảnh - 9 nhóm
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Phuoc Thinh Nguyen Huu muốn kết bạn với bạn trên Facebook.
 
Phuoc Thinh Nguyen Huu
1 bạn chung · 535 người bạn · 2 ảnh · 9 nhóm
 
 
   
   
 
Chấp nhận lời mời
   
Xem tất cả yêu cầu
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025