From
Subject
Time (UTC)
notification+kr4kxmrma5rn@facebookmail.com
Định Mệnh Cay Đắng đã nhắc đến bạn trên Facebook
2016-09-05 07:47:43
To: Quynh Hoang Thuy
From: notification+kr4kxmrma5rn@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Định Mệnh Cay Đắng đã nhắc đến bạn trên Facebook


Received: 2016-09-05 07:47:43
 
  Định Mệnh Cay Đắng đã nhắc đến bạn trong một bình luận .       Định Mệnh Cay Đắng 5 Tháng 9 lúc 13:47   Hứa Thuần Huong Nguyen Heo Ôpapa Ôpapa YuLy Tran Đừng Nhìn Lại Hoa Hoàng Hoàng Phương Bich Tran Thuydung Nguyen Uyên Uyênxù Phanhứa Tràmy Pham Lien Thanh Xù's Bốn Thơ Em da Quen Nguyễn Nhanh Hồ Phương Tươi Emm Sống Về Đêm Lương Hiểu Can Mot Ng Hieu Trang'x Ngốk's Tieunu Datinh Tập's Sống's Đểu's Quynh Hoang Thuy Phương Nhỏ Hải Lý 8|  
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Định Mệnh Cay Đắng đã nhắc đến bạn trong một bình luận.
 
   
Định Mệnh Cay Đắng
5 Tháng 9 lúc 13:47
 
Hứa Thuần Huong Nguyen Heo Ôpapa Ôpapa YuLy Tran Đừng Nhìn Lại Hoa Hoàng Hoàng Phương Bich Tran Thuydung Nguyen Uyên Uyênxù Phanhứa Tràmy Pham Lien Thanh Xù's Bốn Thơ Em da Quen Nguyễn Nhanh Hồ Phương Tươi Emm Sống Về Đêm Lương Hiểu Can Mot Ng Hieu Trang'x Ngốk's Tieunu Datinh Tập's Sống's Đểu's Quynh Hoang Thuy Phương Nhỏ Hải Lý 8|
 
   
   
 
Xem trên Facebook
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025