From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Huỳnh Thiệu Phát muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook
2016-09-01 02:47:17
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Huỳnh Thiệu Phát muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook


Received: 2016-09-01 02:47:17
 
1 bạn chung - 麥劍雄華文中心 - Thành phố Hồ Chí Minh - 277 người bạn - 101 ảnh - 32 nhóm
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Huỳnh Thiệu Phát muốn kết bạn với bạn trên Facebook.
 
Huỳnh Thiệu Phát
麥劍雄華文中心 · Thành phố Hồ Chí Minh
1 bạn chung · 277 người bạn · 101 ảnh · 32 nhóm
 
 
   
   
 
Chấp nhận lời mời
   
Xem tất cả yêu cầu
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025