From
Subject
Time (UTC)
notification+kr4m4qbeqanx@facebookmail.com
Bạn có biết 劉清文, 黃彪銘 và 豊燕玲?
2016-09-12 10:56:28
To: Jason Chen
From: notification+kr4m4qbeqanx@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Bạn có biết 劉清文, 黃彪銘 và 豊燕玲?


Received: 2016-09-12 10:56:28
 
  Thêm người bạn biết để xem ảnh và cập nhật của họ.   劉清文 殺魚工 tại 釣魚人 謝花花 là bạn chung. Thêm bạn bè     黃彪銘 Làm việc tại 職業聯結車 謝花花 là bạn chung. Thêm bạn bè     豊燕玲 仁德醫護管理專科學校 謝花花 là bạn chung. Thêm bạn bè  
   
 
   Những người bạn có thể biết
 
   
   
 
Thêm người bạn biết để xem ảnh và cập nhật của họ.
 
劉清文
殺魚工 tại 釣魚人
謝花花 là bạn chung.
Thêm bạn bè
 
 
黃彪銘
Làm việc tại 職業聯結車
謝花花 là bạn chung.
Thêm bạn bè
 
 
豊燕玲
仁德醫護管理專科學校
謝花花 là bạn chung.
Thêm bạn bè
 
   
   
 
Truy cập Facebook
   
Tìm thêm bạn bè
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025