From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Cường Trần đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-08-29 17:37:52
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Cường Trần đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-08-29 17:37:52
Thanh Thao, Cường Trần đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Trần: Vy Vy 1.291 bạn chung Thêm bạn bè Lương Sa Mạc 3 bạn chung Thêm bạn bè Lan Lan 1 bạn chung Thêm bạn bè Sâm Xấu 1 bạn chung Thêm bạn bè Hữu's Phước's 1 bạn chung Thêm bạn bè Con Gái Thiên Yết 1 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Thanh Thao, Cường Trần đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Trần:
Vy VyVy Vy
1.291 bạn chung
Thêm bạn bè
Lương Sa MạcLương Sa Mạc
3 bạn chung
Thêm bạn bè
Lan LanLan Lan
1 bạn chung
Thêm bạn bè
Sâm XấuSâm Xấu
1 bạn chung
Thêm bạn bè
Hữu's Phước'sHữu's Phước's
1 bạn chung
Thêm bạn bè
Con Gái Thiên YếtCon Gái Thiên Yết
1 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025