From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Hoang Luan muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook
2016-09-01 02:23:56
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Hoang Luan muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook


Received: 2016-09-01 02:23:56
 
2 người bạn chung - Tai Xe tại Vũng Tàu - Cao dang nghe giao thong van tai TW2 - Vũng Tàu - 1.235 người bạn - 50 ảnh - 58 nhóm
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Hoang Luan muốn kết bạn với bạn trên Facebook.
 
Hoang Luan
Tai Xe tại Vũng Tàu · Cao dang nghe giao thong van tai TW2 · Vũng Tàu
2 người bạn chung · 1.235 người bạn · 50 ảnh · 58 nhóm
 
 
   
   
 
Chấp nhận lời mời
   
Xem tất cả yêu cầu
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025