From
Subject
Time (UTC)
notification+zrdzlzzizd1z@facebookmail.com
Cập nhật Trang hàng tuần của bạn
2016-09-21 02:46:20
To: Quang Quang
From: notification+zrdzlzzizd1z@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Cập nhật Trang hàng tuần của bạn


Received: 2016-09-21 02:46:20
 
    Xin chào Quang,   Đây là những lượt khám phá mới nhất về trang Facebook của bạn.   Tuần của 12 Tháng 9 - 18 Tháng 9   Long Cong Tu 4 Quảng cáo Trang     Xem thông tin chi tiết     Tuần trước Tuần trước đó Xu hướng Số lượt truy cập Trang 0 0 0,0% Tổng số người tiếp cận hàng tuần 0 0 0,0% Số người tương tác 0 0 0,0% Tổng số lượt thích Trang 958 960 -0,2%       Cảm ơn, Đội ngũ Facebook  
   
 
   Cập nhật Trang Hàng tuần
 
   
   
 
 
Xin chào Quang,
 
Đây là những lượt khám phá mới nhất về trang Facebook của bạn.
 
Tuần của 12 Tháng 9 - 18 Tháng 9
 
Long Cong Tu 4
Quảng cáo Trang
 
 
Xem thông tin chi tiết
 
 
Tuần trướcTuần trước đóXu hướng
Số lượt truy cập Trang000,0%
Tổng số người tiếp cận hàng tuần000,0%
Số người tương tác000,0%
Tổng số lượt thích Trang958960-0,2%
 
 
 
Cảm ơn,
Đội ngũ Facebook
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025