From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdppum77h5d@facebookmail.com
Anhkhoa Dang đã cập nhật trạng thái của anh ấy
2016-08-14 07:03:04
To: Doi Dang Cay
From: notification+kjdppum77h5d@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Anhkhoa Dang đã cập nhật trạng thái của anh ấy


Received: 2016-08-14 07:03:04
 
Chu nhật chi co the thoi
   
 
   Facebook
 
   
   
 
   
Anhkhoa Dang đã cập nhật trạng thái của anh ấy.
14 Tháng 8 lúc 11:35
Xem
 
Thích
Bình luận
Chia sẻ
 
 
14 người thích nội dung này.
 
   
   
 
Mở Facebook
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025