From
Subject
Time (UTC)
notification+zj4tf=z4ty=6@facebookmail.com
Phan Lợi muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook
2016-08-01 13:11:43
To: Vy Vy
From: notification+zj4tf=z4ty=6@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Phan Lợi muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook


Received: 2016-08-01 13:11:43
 
2 người bạn chung - Làm việc tại Lao Bảo (thị trấn) - Lao Bảo (thị trấn) - 12 ảnh - 129 nhóm
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Phan Lợi muốn kết bạn với bạn trên Facebook.
 
Phan Lợi
Làm việc tại Lao Bảo (thị trấn) · Lao Bảo (thị trấn)
2 người bạn chung · 12 ảnh · 129 nhóm
 
 
   
   
 
Chấp nhận lời mời
   
Xem tất cả yêu cầu
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025