From
Subject
Time (UTC)
notification+zrdppe=ev6if@facebookmail.com
Mario Fahriansyah đã thêm một ảnh mới
2016-08-03 17:37:12
To: Danny Pradiyata
From: notification+zrdppe=ev6if@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Mario Fahriansyah đã thêm một ảnh mới


Received: 2016-08-03 17:37:12
 
      Mario Fahriansyah đã thêm một ảnh mới. 3 Tháng 8 lúc 7:29 Xem   Thích Bình luận Chia sẻ      
   
 
   Facebook
 
   
   
 
   
Mario Fahriansyah đã thêm một ảnh mới.
3 Tháng 8 lúc 7:29
Xem
 
Thích
Bình luận
Chia sẻ
 
 
 
   
   
 
Mở Facebook
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025