From
Subject
Time (UTC)
notification+zj4tf=z4ty=6@facebookmail.com
[Sàn Giao Dịch & Mua Bán Facebook ☑️] Mua clone ngoại
2016-09-14 05:16:40
To: Sàn Giao Dịch & Mua Bán Facebook ☑️
From: notification+zj4tf=z4ty=6@facebookmail.com (sender info)
Subject:

[Sàn Giao Dịch & Mua Bán Facebook ☑️] Mua clone ngoại


Received: 2016-09-14 05:16:40
  Lê Quang Linh đã đăng trong Sàn Giao Dịch & Mua Bán Facebook ☑️ .       Lê Quang Linh 14 Tháng 9 lúc 12:16   Mua clone ngoại clone nước nào cũng mua yêu cầu có cookie Ai cung cấp , làm ăn lâu dài đc inbox   Thích Bình luận    
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Lê Quang Linh đã đăng trong Sàn Giao Dịch & Mua Bán Facebook ☑️.
 
   
Lê Quang Linh
14 Tháng 9 lúc 12:16
 
Mua clone ngoại
clone nước nào cũng mua
yêu cầu có cookie
Ai cung cấp , làm ăn lâu dài đc inbox
 
Thích
Bình luận
 
 
   
   
 
Xem trên Facebook
   
Chỉnh sửa cài đặt email
 
   
   
Trả lời email này để đã bình luận về bài viết này.
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025