From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Nguyễn Khoa đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-09-01 13:51:34
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Nguyễn Khoa đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-09-01 13:51:34
Thanh Thao, Nguyễn Khoa đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Khoa: Phuong My Lethi 49 bạn chung Thêm bạn bè Trích Em 61 bạn chung Thêm bạn bè Linh Chekty 52 bạn chung Thêm bạn bè Nhật Hạ'ạ 65 bạn chung Thêm bạn bè Phan NhẬt Quỳnh 56 bạn chung Thêm bạn bè Thanh Tuyền Lê 19 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Thanh Thao, Nguyễn Khoa đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Khoa:
Phuong My LethiPhuong My Lethi
49 bạn chung
Thêm bạn bè
Trích EmTrích Em
61 bạn chung
Thêm bạn bè
Linh ChektyLinh Chekty
52 bạn chung
Thêm bạn bè
Nhật Hạ'ạNhật Hạ'ạ
65 bạn chung
Thêm bạn bè
Phan NhẬt QuỳnhPhan NhẬt Quỳnh
56 bạn chung
Thêm bạn bè
Thanh Tuyền LêThanh Tuyền Lê
19 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025