From
Subject
Time (UTC)
notification+zj4tf=z4ty=6@facebookmail.com
Ąŗbį Įmąd thích một ảnh mà bạn được gắn thẻ
2016-09-13 02:49:37
To: Vy Vy
From: notification+zj4tf=z4ty=6@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Ąŗbį Įmąd thích một ảnh mà bạn được gắn thẻ


Received: 2016-09-13 02:49:37
 
      Ąŗbį Įmąd thích một ảnh mà bạn được gắn thẻ. 13 Tháng 9 lúc 9:49 Xem    
   
 
   Facebook
 
   
   
 
   
Ąŗbį Įmąd thích một ảnh mà bạn được gắn thẻ.
13 Tháng 9 lúc 9:49
Xem
 
 
   
   
 
Xem Bài viết
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025