From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Kiep Phong Tran muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook
2016-09-01 01:35:18
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Kiep Phong Tran muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook


Received: 2016-09-01 01:35:18
 
1 bạn chung - Trường THPT Tháp Mười - Thành phố Hồ Chí Minh - 1.683 người bạn - 16 ảnh - 281 nhóm
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Kiep Phong Tran muốn kết bạn với bạn trên Facebook.
 
Kiep Phong Tran
Trường THPT Tháp Mười · Thành phố Hồ Chí Minh
1 bạn chung · 1.683 người bạn · 16 ảnh · 281 nhóm
 
 
   
   
 
Chấp nhận lời mời
   
Xem tất cả yêu cầu
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025