From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Phong Gio đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-08-28 21:28:19
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Phong Gio đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-08-28 21:28:19
Thanh Thao, Phong Gio đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Phong: Vy Vy 750 bạn chung Thêm bạn bè Bentley Phạm 11 bạn chung Thêm bạn bè Truong Hoa 2 bạn chung Thêm bạn bè Thu Bay 9 bạn chung Thêm bạn bè Thuy Nguyen 2 bạn chung Thêm bạn bè Trang Ckip 1 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Thanh Thao, Phong Gio đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Phong:
Vy VyVy Vy
750 bạn chung
Thêm bạn bè
Bentley PhạmBentley Phạm
11 bạn chung
Thêm bạn bè
Truong HoaTruong Hoa
2 bạn chung
Thêm bạn bè
Thu BayThu Bay
9 bạn chung
Thêm bạn bè
Thuy NguyenThuy Nguyen
2 bạn chung
Thêm bạn bè
Trang CkipTrang Ckip
1 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025