From
Subject
Time (UTC)
notification+zj4tf=z4ty=6@facebookmail.com
Tuoi Hoa muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook
2016-08-08 06:03:59
To: Vy Vy
From: notification+zj4tf=z4ty=6@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Tuoi Hoa muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook


Received: 2016-08-08 06:03:59
 
1 bạn chung - Thị trấn Phả Lại, Hải Dương - Pha Lai, Hi Bac, Vietnam - 310 người bạn - 8 ảnh - 97 nhóm
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Tuoi Hoa muốn kết bạn với bạn trên Facebook.
 
Tuoi Hoa
Thị trấn Phả Lại, Hải Dương · Pha Lai, Hi Bac, Vietnam
1 bạn chung · 310 người bạn · 8 ảnh · 97 nhóm
 
 
   
   
 
Chấp nhận lời mời
   
Xem tất cả yêu cầu
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025