From
Subject
Time (UTC)
security@facebookmail.com
Bạn đã bị xóa tư cách quản trị viên trên Thăng Long ô tô
2016-09-21 16:37:01
To: Khôn Khôn
From: security@facebookmail.com
Subject:

Bạn đã bị xóa tư cách quản trị viên trên Thăng Long ô tô


Received: 2016-09-21 16:37:01
 
  Xin chào Khôn, Bạn đã bị xóa tư cách quản trị viên trên Thăng Long ô tô vào 21 Tháng 9 2016 lúc 23:36 (UTC+07). Bạn không còn đóng vai trò gì trên Trang này. Hệ điều hành: Windows Trình duyệt: Chrome Địa chỉ IP: 171.255.45.178 Nhà cung cấp: Viettel Nếu bạn đã làm điều này, bạn có thể bỏ qua email này một cách an toàn. Nếu bạn đã không làm điều này, vui lòng bảo mật tài khoản của bạn . Trân trọng cảm ơn! Đội ngũ bảo mật của Facebook    
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Xin chào Khôn,
Bạn đã bị xóa tư cách quản trị viên trên Thăng Long ô tô vào 21 Tháng 9 2016 lúc 23:36 (UTC+07). Bạn không còn đóng vai trò gì trên Trang này.
Hệ điều hành: Windows
Trình duyệt: Chrome
Địa chỉ IP: 171.255.45.178
Nhà cung cấp: Viettel
Nếu bạn đã làm điều này, bạn có thể bỏ qua email này một cách an toàn.
Nếu bạn đã không làm điều này, vui lòng bảo mật tài khoản của bạn.
Trân trọng cảm ơn!
Đội ngũ bảo mật của Facebook
 
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025