From
Subject
Time (UTC)
notification+kr4m4qbeqanx@facebookmail.com
Bạn có biết 阿娟, 謝慧馨 và 7 người khác?
2016-08-19 10:54:42
To: Jason Chen
From: notification+kr4m4qbeqanx@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Bạn có biết 阿娟, 謝慧馨 và 7 người khác?


Received: 2016-08-19 10:54:42
 
  Thêm người bạn biết để xem ảnh và cập nhật của họ.   阿娟 社會大學 Thêm bạn bè     謝慧馨 Thêm bạn bè     華華 謝花花 là bạn chung. Thêm bạn bè     吳瓊鳳 Thêm bạn bè     房秀琴 亞太創意技術學院 Thêm bạn bè     許咩咩 Đài Bắc 謝花花 là bạn chung. Thêm bạn bè     徐清基 Quản lý tại Du lịch Thêm bạn bè     黃漢堂 謝花花 là bạn chung. Thêm bạn bè     江文治 司機聯結車 tại 職業聯結車司機 謝花花 là bạn chung. Thêm bạn bè  
   
 
   Những người bạn có thể biết
 
   
   
 
Thêm người bạn biết để xem ảnh và cập nhật của họ.
 
阿娟
社會大學
Thêm bạn bè
 
 
謝慧馨
Thêm bạn bè
 
 
華華
謝花花 là bạn chung.
Thêm bạn bè
 
 
吳瓊鳳
Thêm bạn bè
 
 
房秀琴
亞太創意技術學院
Thêm bạn bè
 
 
許咩咩
Đài Bắc
謝花花 là bạn chung.
Thêm bạn bè
 
 
徐清基
Quản lý tại Du lịch
Thêm bạn bè
 
 
黃漢堂
謝花花 là bạn chung.
Thêm bạn bè
 
 
江文治
司機聯結車 tại 職業聯結車司機
謝花花 là bạn chung.
Thêm bạn bè
 
   
   
 
Truy cập Facebook
   
Tìm thêm bạn bè
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025