From
Subject
Time (UTC)
notification+zj4tf=z4ty=6@facebookmail.com
Đời Cuộc Xin Lỗi muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook
2016-08-06 13:21:10
To: Vy Vy
From: notification+zj4tf=z4ty=6@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Đời Cuộc Xin Lỗi muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook


Received: 2016-08-06 13:21:10
 
1 bạn chung - Làm việc tại HỌC VIỆN SIÊU QUẬY - Trường THPT Võ Trường Toản - Thành phố Hồ Chí Minh - 758 người bạn - 20 ảnh - 248 nhóm
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Đời Cuộc Xin Lỗi muốn kết bạn với bạn trên Facebook.
 
Đời Cuộc Xin Lỗi
Làm việc tại HỌC VIỆN SIÊU QUẬY · Trường THPT Võ Trường Toản · Thành phố Hồ Chí Minh
1 bạn chung · 758 người bạn · 20 ảnh · 248 nhóm
 
 
   
   
 
Chấp nhận lời mời
   
Xem tất cả yêu cầu
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025