From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Thanh Mai đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-09-02 03:55:17
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Subject:

Thanh Mai đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-09-02 03:55:17
Thanh Thao, Thanh Mai đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Thanh: Kiều Linh 31 bạn chung Thêm bạn bè Lan Lyna 20 bạn chung Thêm bạn bè Quynh Huong Tran 547 bạn chung Thêm bạn bè Hong Nguyen 9 bạn chung Thêm bạn bè Nhỏ Hằng 9 bạn chung Thêm bạn bè Nguyễn Minh 17 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Thanh Thao, Thanh Mai đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Thanh:
Kiều LinhKiều Linh
31 bạn chung
Thêm bạn bè
Lan LynaLan Lyna
20 bạn chung
Thêm bạn bè
Quynh Huong TranQuynh Huong Tran
547 bạn chung
Thêm bạn bè
Hong NguyenHong Nguyen
9 bạn chung
Thêm bạn bè
Nhỏ HằngNhỏ Hằng
9 bạn chung
Thêm bạn bè
Nguyễn MinhNguyễn Minh
17 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025