From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Trung Do Van đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-08-29 15:56:05
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Trung Do Van đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-08-29 15:56:05
Thanh Thao, Trung Do Van đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Trung: Vy Vy 1.285 bạn chung Thêm bạn bè Tuanlai Anh 72 bạn chung Thêm bạn bè Hyundai Hcm 20 bạn chung Thêm bạn bè Thanh Hà Thanh Hà 13 bạn chung Thêm bạn bè Hoa Phù Dung 41 bạn chung Thêm bạn bè Gia Nguyễn 10 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Thanh Thao, Trung Do Van đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Trung:
Vy VyVy Vy
1.285 bạn chung
Thêm bạn bè
Tuanlai AnhTuanlai Anh
72 bạn chung
Thêm bạn bè
Hyundai HcmHyundai Hcm
20 bạn chung
Thêm bạn bè
Thanh Hà Thanh HàThanh Hà Thanh Hà
13 bạn chung
Thêm bạn bè
Hoa Phù DungHoa Phù Dung
41 bạn chung
Thêm bạn bè
Gia NguyễnGia Nguyễn
10 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025