From
Subject
Time (UTC)
notification+kr4n5xa4armr@facebookmail.com
Hữu Thê muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook
2016-07-31 07:37:49
To: Vy Vy
From: notification+kr4n5xa4armr@facebookmail.com
Subject:

Hữu Thê muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook


Received: 2016-07-31 07:37:49
 
4 người bạn chung - 1.533 người bạn - 17 nhóm
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Hữu Thê muốn kết bạn với bạn trên Facebook.
 
Hữu Thê
4 người bạn chung · 1.533 người bạn · 17 nhóm
 
 
   
   
 
Chấp nhận lời mời
   
Xem tất cả yêu cầu
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025