From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Giang Nguyen đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-08-31 17:18:23
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Giang Nguyen đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-08-31 17:18:23
Thanh Thao, Giang Nguyen đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Giang: Hoàng Khánh An 14 bạn chung Thêm bạn bè Ellie Nguyễn 1 bạn chung Thêm bạn bè Mun Nguyễn 1 bạn chung Thêm bạn bè Nguyen Tan Phuoc 1 bạn chung Thêm bạn bè ngân nguyễn 1 bạn chung Thêm bạn bè Chi Phạm 3 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Thanh Thao, Giang Nguyen đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Giang:
Hoàng Khánh AnHoàng Khánh An
14 bạn chung
Thêm bạn bè
Ellie NguyễnEllie Nguyễn
1 bạn chung
Thêm bạn bè
Mun NguyễnMun Nguyễn
1 bạn chung
Thêm bạn bè
Nguyen Tan PhuocNguyen Tan Phuoc
1 bạn chung
Thêm bạn bè
ngân nguyễnngân nguyễn
1 bạn chung
Thêm bạn bè
Chi PhạmChi Phạm
3 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025