From
Subject
Time (UTC)
notification+kr4kxmrma5rn@facebookmail.com
Hôm nay là sinh nhật của Nguyen Duong Vinh Nhi, Hoan Dai và 4 người khác
2016-09-16 00:14:44
To: Quynh Hoang Thuy
From: notification+kr4kxmrma5rn@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Hôm nay là sinh nhật của Nguyen Duong Vinh Nhi, Hoan Dai và 4 người khác


Received: 2016-09-16 00:14:44
 
  Giúp Nguyen Duong Vinh Nhi, Hoan Dai và 4 người khác tổ chức sinh nhật của họ   16 Tháng 9   Nguyen Duong Vinh Nhi   Hãy viết lên dòng thời gian của anh ấy   Hoan Dai   Hãy viết lên dòng thời gian của anh ấy   Chuong Nguyen   Hãy viết lên dòng thời gian của anh ấy   Trần Công Danh   Hãy viết lên dòng thời gian của anh ấy   Beo Hoang   Hãy viết lên dòng thời gian của anh ấy   Duc Dao   Hãy viết lên dòng thời gian của anh ấy    
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Giúp Nguyen Duong Vinh Nhi, Hoan Dai và 4 người khác tổ chức sinh nhật của họ
 
16 Tháng 9
 
Nguyen Duong Vinh Nhi
 
Hãy viết lên dòng thời gian của anh ấy
 
Hoan Dai
 
Hãy viết lên dòng thời gian của anh ấy
 
Chuong Nguyen
 
Hãy viết lên dòng thời gian của anh ấy
 
Trần Công Danh
 
Hãy viết lên dòng thời gian của anh ấy
 
Beo Hoang
 
Hãy viết lên dòng thời gian của anh ấy
 
Duc Dao
 
Hãy viết lên dòng thời gian của anh ấy
 
 
   
   
 
Truy cập Facebook
   
Lập kế hoạch một sự kiện
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025