From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Khang Nguyen đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-08-28 08:06:16
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Khang Nguyen đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-08-28 08:06:16
Thanh Thao, Khang Nguyen đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Khang: Vy Vy 46 bạn chung Thêm bạn bè Le Nha 3 bạn chung Thêm bạn bè Mãi Em Là 2 bạn chung Thêm bạn bè Thùy Linh 4 bạn chung Thêm bạn bè Mộng Hà 2 bạn chung Thêm bạn bè Soicau Vjp 3 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Thanh Thao, Khang Nguyen đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Khang:
Vy VyVy Vy
46 bạn chung
Thêm bạn bè
Le NhaLe Nha
3 bạn chung
Thêm bạn bè
Mãi Em LàMãi Em Là
2 bạn chung
Thêm bạn bè
Thùy LinhThùy Linh
4 bạn chung
Thêm bạn bè
Mộng HàMộng Hà
2 bạn chung
Thêm bạn bè
Soicau VjpSoicau Vjp
3 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025