From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdppum77h5d@facebookmail.com
Hong Ut đã cập nhật. trạng thái
2016-08-25 04:01:51
To: Doi Dang Cay
From: notification+kjdppum77h5d@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Hong Ut đã cập nhật. trạng thái


Received: 2016-08-25 04:01:51
Hong Ut Hong Ut đã cập nhật. trạng thái Thích · Bình luận · Chia sẻ Bạn nhận được email này vì bạn đã đưa Hong Ut vào danh sách bạn thân. Thay đổi Thông báo từ bạn thân.
facebook
Hong Ut
Hong Ut đã cập nhật. trạng thái
Thích · Bình luận · Chia sẻ
Bạn nhận được email này vì bạn đã đưa Hong Ut vào danh sách bạn thân. Thay đổi Thông báo từ bạn thân.
Xem bài viết
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025