From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Nhím Xù's đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-08-31 12:48:25
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Nhím Xù's đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-08-31 12:48:25
Thanh Thao, Nhím Xù's đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Nhím: Heo Bướnh Bỉnh 27 bạn chung Thêm bạn bè Linh'ss Khùm's 3 bạn chung Thêm bạn bè Thành Thành Thành 1 bạn chung Thêm bạn bè Nam Tay Dang 4 bạn chung Thêm bạn bè Trần Trang 2 bạn chung Thêm bạn bè Nam Chivas 1 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Thanh Thao, Nhím Xù's đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Nhím:
Heo Bướnh BỉnhHeo Bướnh Bỉnh
27 bạn chung
Thêm bạn bè
Linh'ss Khùm'sLinh'ss Khùm's
3 bạn chung
Thêm bạn bè
Thành Thành ThànhThành Thành Thành
1 bạn chung
Thêm bạn bè
Nam Tay DangNam Tay Dang
4 bạn chung
Thêm bạn bè
Trần TrangTrần Trang
2 bạn chung
Thêm bạn bè
Nam ChivasNam Chivas
1 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025