From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Loc Nguyen đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-08-31 18:29:18
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Loc Nguyen đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-08-31 18:29:18
Thanh Thao, Loc Nguyen đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Loc: Quỳnh Như 57 bạn chung Thêm bạn bè Hồnqq Gấmm 3 bạn chung Thêm bạn bè Lê Minh Tý Chuột 1 bạn chung Thêm bạn bè Thanh Xuyến 1 bạn chung Thêm bạn bè Han Tran 1 bạn chung Thêm bạn bè Hoa Dã Quỳ 1 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Thanh Thao, Loc Nguyen đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Loc:
Quỳnh NhưQuỳnh Như
57 bạn chung
Thêm bạn bè
Hồnqq GấmmHồnqq Gấmm
3 bạn chung
Thêm bạn bè
Lê Minh Tý ChuộtLê Minh Tý Chuột
1 bạn chung
Thêm bạn bè
Thanh XuyếnThanh Xuyến
1 bạn chung
Thêm bạn bè
Han TranHan Tran
1 bạn chung
Thêm bạn bè
Hoa Dã QuỳHoa Dã Quỳ
1 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025