From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Xuan Hoang Quoc đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-08-29 00:39:12
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Xuan Hoang Quoc đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-08-29 00:39:12
Thanh Thao, Xuan Hoang Quoc đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Xuan: Vy Vy 849 bạn chung Thêm bạn bè Thanh Thuỷ 1 bạn chung Thêm bạn bè Hoàng Anh 2 bạn chung Thêm bạn bè Gà Bông 2 bạn chung Thêm bạn bè Ái Vân 1 bạn chung Thêm bạn bè Hoa Anh Tuc 2 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Thanh Thao, Xuan Hoang Quoc đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Xuan:
Vy VyVy Vy
849 bạn chung
Thêm bạn bè
Thanh ThuỷThanh Thuỷ
1 bạn chung
Thêm bạn bè
Hoàng AnhHoàng Anh
2 bạn chung
Thêm bạn bè
Gà BôngGà Bông
2 bạn chung
Thêm bạn bè
Ái VânÁi Vân
1 bạn chung
Thêm bạn bè
Hoa Anh TucHoa Anh Tuc
2 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025