From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Tuan Nguyen đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-08-31 11:01:57
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Tuan Nguyen đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-08-31 11:01:57
Thanh Thao, Tuan Nguyen đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Tuan: Hải Đăng 82 bạn chung Thêm bạn bè Tuanlai Anh 111 bạn chung Thêm bạn bè Văn Lắm 88 bạn chung Thêm bạn bè Minh Sang Pham 115 bạn chung Thêm bạn bè Dũng Gà Thái Lang 109 bạn chung Thêm bạn bè Khắc Quốc Hải 88 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Thanh Thao, Tuan Nguyen đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Tuan:
Hải ĐăngHải Đăng
82 bạn chung
Thêm bạn bè
Tuanlai AnhTuanlai Anh
111 bạn chung
Thêm bạn bè
Văn LắmVăn Lắm
88 bạn chung
Thêm bạn bè
Minh Sang PhamMinh Sang Pham
115 bạn chung
Thêm bạn bè
Dũng Gà Thái LangDũng Gà Thái Lang
109 bạn chung
Thêm bạn bè
Khắc Quốc HảiKhắc Quốc Hải
88 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025