From
Subject
Time (UTC)
notification+kr4nq4mn5bga@facebookmail.com
New message from Sunny to ramuwalia De Phen-choden wala jatt-Ak47
2016-08-23 20:37:54
To: ßəʌʋtɣ Qʋɘɘŋ
From: notification+kr4nq4mn5bga@facebookmail.com (sender info)
Subject:

New message from Sunny to ramuwalia De Phen-choden wala jatt-Ak47


Received: 2016-08-23 20:37:54
Conversation with Sunny Cool, Ramuwalia Sukh, Cütë Jehä Dëëp, Dʌŋgeroʋs Ħāçkêɽ, Jija Jawaka Da, Lovish Arora, ਭੱਜੋ-ਦੱਗੜ ਦੱਲਿਓ-ਤੁਹਾਡਾ-ਪਿਉ ਭੈਂਰੋ-ਆ-ਗਿਆ, Dilbag Sandhu, Ŋònstòp Âßûsîñg ɱaćhɩƞe Ft-Râŋjhå, Hɘʌʀt Hʌcĸɘʀ, ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ'ਸੁੱਖ-ਦੀ ਭੈਣ'ਚੌਦਣ-ਵਾਲਾ ਫੀਟ'ਹੈਰੀ-ਜੀਜਾ, Muŋda-Maıŋ'SentıUtaʀta Attıtude-Wʌlı Lʌdkıyoŋ'kı Peŋtıı-Ft'Vɘlly, Harry Singh, Ķudį Anğrý Bířđ Wàrģī, ßaɗsʜàʜ and ਪ੍ਰੀਤੀ'ਦੀ-ਮਾਂਦਾ ਪਫੁੱਦਾ 'ਪਾੜਨ-ਵਾਲਾ ਫੀਟ'ਵੈੱਲੀ-ਜੀਜਾ
Sunny Cool
Sunny Cool 12:46am Aug 24
Hor pic chkda

View Conversation on Facebook
This message was sent to deleted@email-fake.pp.ua. If you don't want to receive these emails from Facebook in the future, please unsubscribe.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025