From
Subject
Time (UTC)
password+z24s=_99@facebookmail.com
Có người đã yêu cầu một mật khẩu mới cho tài khoản Facebook của bạn
2016-09-20 15:59:15
To: MyLinh Nguyen
From: password+z24s=_99@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Có người đã yêu cầu một mật khẩu mới cho tài khoản Facebook của bạn


Received: 2016-09-20 15:59:15
 
  Xin chào MyLinh, Gần đây có người đã yêu cầu đặt lại mật khẩu Facebook của bạn. Nhấn vào đây để đổi mật khẩu của bạn. Cách khác là bạn có thể nhập mã đặt lại mật khẩu sau đây: 137819 Bạn đã không yêu cầu thay đổi này? Nếu bạn đã không yêu cầu mật khẩu mới, hãy cho chúng tôi biết ngay .  
   
 
   Facebook
 
   
   
 

Xin chào MyLinh,

Gần đây có người đã yêu cầu đặt lại mật khẩu Facebook của bạn.

Nhấn vào đây để đổi mật khẩu của bạn.

Cách khác là bạn có thể nhập mã đặt lại mật khẩu sau đây:
137819
Bạn đã không yêu cầu thay đổi này?
Nếu bạn đã không yêu cầu mật khẩu mới, hãy cho chúng tôi biết ngay.
 
   
   
 
Đổi mật khẩu
 
   
   
 
Tin nhắn này được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua theo yêu cầu của bạn.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025