From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Ngocthao Le đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-08-29 07:22:16
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Ngocthao Le đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-08-29 07:22:16
Thanh Thao, Ngocthao Le đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Le: Vy Vy 1.151 bạn chung Thêm bạn bè Cuong NguyenDuc 44 bạn chung Thêm bạn bè Hà Ham Hố 34 bạn chung Thêm bạn bè Phương Nguyễn 43 bạn chung Thêm bạn bè Phát Minh 44 bạn chung Thêm bạn bè Thành Được 47 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Thanh Thao, Ngocthao Le đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Le:
Vy VyVy Vy
1.151 bạn chung
Thêm bạn bè
Cuong NguyenDucCuong NguyenDuc
44 bạn chung
Thêm bạn bè
Hà Ham HốHà Ham Hố
34 bạn chung
Thêm bạn bè
Phương NguyễnPhương Nguyễn
43 bạn chung
Thêm bạn bè
Phát MinhPhát Minh
44 bạn chung
Thêm bạn bè
Thành ĐượcThành Được
47 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025