From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Bao Thanh đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-08-28 07:24:47
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Bao Thanh đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-08-28 07:24:47
Thanh Thao, Bao Thanh đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Bao: Vy Vy 20 bạn chung Thêm bạn bè Xinh GGáii 10 bạn chung Thêm bạn bè QH Mùi Thu 9 bạn chung Thêm bạn bè Hiệp Trần 8 bạn chung Thêm bạn bè Maj Ngoc 8 bạn chung Thêm bạn bè Lét Siêu Quậy 7 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Thanh Thao, Bao Thanh đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Bao:
Vy VyVy Vy
20 bạn chung
Thêm bạn bè
Xinh GGáiiXinh GGáii
10 bạn chung
Thêm bạn bè
QH Mùi ThuQH Mùi Thu
9 bạn chung
Thêm bạn bè
Hiệp TrầnHiệp Trần
8 bạn chung
Thêm bạn bè
Maj NgocMaj Ngoc
8 bạn chung
Thêm bạn bè
Lét Siêu QuậyLét Siêu Quậy
7 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025