From
Subject
Time (UTC)
notification+zj4tf=z4ty=6@facebookmail.com
DC Văn đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-08-06 08:04:31
To: Vy Vy
From: notification+zj4tf=z4ty=6@facebookmail.com (sender info)
Subject:

DC Văn đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-08-06 08:04:31
Vy, DC Văn đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Văn: Thu Trang's 104 bạn chung Thêm bạn bè Nguyễn Thị Hải Yến 105 bạn chung Thêm bạn bè Lê Thị Yến Nhi 105 bạn chung Thêm bạn bè Phương Linh 93 bạn chung Thêm bạn bè Hiền Barbie 107 bạn chung Thêm bạn bè Phạm Thị Thanh Tú 123 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Vy, DC Văn đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Văn:
Thu Trang'sThu Trang's
104 bạn chung
Thêm bạn bè
Nguyễn Thị Hải YếnNguyễn Thị Hải Yến
105 bạn chung
Thêm bạn bè
Lê Thị Yến NhiLê Thị Yến Nhi
105 bạn chung
Thêm bạn bè
Phương LinhPhương Linh
93 bạn chung
Thêm bạn bè
Hiền BarbieHiền Barbie
107 bạn chung
Thêm bạn bè
Phạm Thị Thanh TúPhạm Thị Thanh Tú
123 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025