From
Subject
Time (UTC)
notification+zrdpg1crigr1@facebookmail.com
[Jual Beli Hp Surabaya Sekitar Nya] 󾆛 EM BÁN SIM ĐẸP THUÊ BAO TRẢ SAU CALL FREE 10P 󾀍
2016-09-11 17:26:28
To: Jual Beli Hp Surabaya Sekitar Nya
From: notification+zrdpg1crigr1@facebookmail.com (sender info)
Subject:

[Jual Beli Hp Surabaya Sekitar Nya] 󾆛 EM BÁN SIM ĐẸP THUÊ BAO TRẢ SAU CALL FREE 10P 󾀍


Received: 2016-09-11 17:26:28
  Aliee Mietro Siemalhakamha , Ifrin Bae , dan 18 lainnya mengirimkan sesuatu di Jual Beli Hp Surabaya Sekitar Nya .       Aliee Mietro Siemalhakamha 12 September pukul 0:26   󾆛 EM BÁN SIM ĐẸP THUÊ BAO TRẢ SAU CALL FREE 10P 󾀍 ⛔️⛔️⛔️ Nhận chuyển đổi sim sinh viên - đoàn viên 2 mạng vina ` Viettel đồng giá : 7Ok ⛔️⛔️⛔️ LIÊN HỆ : 󾓘 0888.149.153 󾇂 091.888.1221-`=>2,5 0911.767667-`=>2,5 091806.9898-`=>2,5 0918.96.7878-`=>2,5 0912.70.1919-`=>2,5 0948.891.777-`=>2,5 0941.872.777-`=>2,5 0941.222.567-`=>2,5 0911111344-`=>2,5 󾓣󾌤󾇕󾆮󾬴 0919.23.1990-`=>2,5 0919.27.1991-`=>2,5 0912.390990-`=>2,5 0949.106.777-`=>2,5 091155.9292-`=>2,5 0912.677767-`=>2,5 0913.90.6996-`=>2,5 0912220006-`=>2,5 0915.030608-`=>2,5 0911.35.9889-`=>2,5 0942.33.1994-`=>2,5 0912.38.8282-`=>2,5 0942.196.777-`=>2,5 0913.499449-`=>2,5 0918.19.3993-`=>2,5 0946.395.777-`=>2,5 0914.613.555-`=>2,5 094.753.1234-`=>2,5 0946.619.777-`=>2,5 094.6622.789-`=>2,5 0916.510.777-`=>2,5 0948894.777-`=>2,5 0914.222426-`=>2,5 094.888.1515-`=>2,5 0918.37.8383-`=>2,5 0945.99.0123-`=>2,5 094.1199191-`=>2,5 0942.88.9696-`=>2,5 091161.1181-`=>2,5 0911.789.168-`=>2,5 󾆖 EM BÁN SIM ĐẸP THUÊ BAO TRẢ SAU CALL FREE 10P 󾟷 ⛔️⛔️⛔️ Nhận chuyển đổi sim sinh viên - đoàn viên 2 mạng vina ` Viettel đồng giá : 7Ok ⛔️⛔️⛔️ LIÊN HỆ : 󾔚 0888.149.153 󾍁 0913.96.2929-`=>2,5 09.1993.2929-`=>2,5 0917078910-`=>2,5 094.1518.777-`=>2,5 0917.95.1995-`=>2,2 091177.9595-`=>2,2 09451.00009-`=>2,2 0912.184.222-`=>2,2 0918.333380-`=>2,2 0946.88.9393-`=>2,2 0943.566.565-`=>2,2 0914.555757-`=>2,2 0947.18.3838-`=>2,2 0944.889.333-`=>2,2 0943.045.777-`=>2,2 0917.59.9696-`=>2,2 0917.88.6161-`=>2,2 󾭖󾓵󾟤󾭙󾇒 0941.622.789-`=>2,2 0943.643.777-`=>2,2 0913.28.1984-`=>2,2 0946.528.777-`=>2,2 091.285.1998-`=>2,2 0941.562.555-`=>2,2 0943.111141-`=>2,2 0941.38.8998-`=>2,2 0949.116633-`=>2,2 0918.93.1188-`=>2,2 0911.667767-`=>2,2 0919.38.2299-`=>2,2 0911.495979-`=>2,2 0911.709779-`=>2,2 0946.991155-`=>2,2 09116.55579-`=>2,2 0949.252255-`=>2,2 0911004009-`=>2,2 0941110101-`=>2,2 0911791166-`=>2,2 0913909991-`=>2,2 0917711985-`=>2,2 0946412777-`=>2,2 0949222727-`=>2,2 0911252352-`=>2,2 0919605656-`=>2,2 0913638558-`=>2,2 0949941993-`=>2,2 0943111193-`=>2,2 0913443686-`=>2,2 094.234.2828-`=>2,2 0948.373377-`=>2,2 0919.03.3636-`=>2,2 0949.694.777-`=>2,2 0949.261.777-`=>2,2 094.1111881-`=>2,2 󾇅󾇏:*󾒸󾒴 0916.73.1986-`=>2,2 0944459.789-`=>2,2 09437.11118-`=>2,2 0911.339.179-`=>2,2 0912.772211-`=>2,2 0912.777557-`=>2,2 0915.72.1515-`=>2,2 0941.99.5656-`=>2,2 0914.446622-`=>2,2 091.4334434-`=>2,2 0941.506.555-`=>2,2 0943.778822-`=>2,2 0911.7777.49-`=>2,2 091.770.3838-`=>2,2 0941.982.789-`=>2,2 0917.29.8886-`=>2,2 0915.779.968-`=>2,2 091.5678962-`=>2,2 0913333.635-`=>2,2 0943.676677-`=>2,2 0945.3333.26-`=>2,2 0915.363339-`=>2,2 0915.369.689-`=>2,2 0917.876.222-`=>2,0 0946.642.789-`=>2,0 09129.61116-`=>2,0 0913389.179-`=>2,0 0947.111195-`=>2,0 0949.444747-`=>2,0 (^^^)󾁈󾟤󾠹󾠹 091815.1998-`=>2,0 0912.07.2006-`=>2,0 0911233468-`=>2,0 0911777763-`=>2,0 091689.1102-`=>2,0 0942.168.111-`=>2,0 0919438889-`=>2,5 0912866161-`=>2,5 0911336226-`=>2,5 0943451994-`=>2,5 0915717778-`=>2,5 󾀔☎⬜󾇃󾒺 0919799191-`=>2,5 0916111165-`=>2,5 0912221227-`=>2,5 0913680678-`=>2,5 0912623737-`=>2,5 0916.882211-`=>2,5 091.343.1919-`=>2,5 091166.1977-`=>2,5 0912.987898-`=>2,5 0913.963.983-`=>2,5 091.242.1616-`=>2,5 :v⭐↗󾌯󾔱 091.365.3883-`=>2,5 0914.691.777-`=>2,5 0914.839393-`=>2,5 0919.565559-`=>2,5 0917.33.9898-`=>2,5 0917.88.9393-`=>2,5 0918182889-`=>2,5 0944464664-`=>2,5 09.169.11113-`=>2,5 0941.583838-`=>2,5 094.123.5252-`=>2,5 0913.019998-`=>2,5 0912.556644-`=>2,5 0911.525559-`=>2,5 0945.119966-`=>2,5 0912.577.797-`=>2,5 091133.6116-`=>2,5 0911441411-`=>2,5 0915.841.555-`=>2,5 0942.997.555-`=>2,5 0944.278.777-`=>2,5 󾬾󾔻󾟦↘󾌨 0911.159.179-`=>2,5 0911.636.939-`=>2,5 0911.12.1984-`=>2,5 0943.991994-`=>2,5 0911.129.179-`=>2,5 091.5659979-`=>2,5 091878.7997-`=>2,5 0941.74.2345-`=>2,5 0913.989977-`=>2,5 0918.169.996-`=>2,5 0912.57.4747-`=>1,8 0918.39.1268-`=>1,8 091365.6339-`=>1,8 0941.39.0123-`=>1,8 091861.8811-`=>1,8 󾇉󾆞󾓄󾭀:( 0915.121.191-`=>1,8 0944.85.1992-`=>1,8 0913333652-`=>1,8 091.123.8879-`=>1,8 0942.97.1995-`=>1,8 094.209.1996-`=>1,8 0946.29.1994-`=>1,8 0919.779.771-`=>1,8 0914.333375-`=>1,8 0948.39.5599-`=>1,8 0915.791119-`=>1,8 094.291.1995-`=>1,8 0915.707.678-`=>1,8 0913.020.727-`=>1,8 0917.383336-`=>1,8 0919.721.789-`=>1,8 09184.11112-`=>1,8 0912.462.462-`=>7,0 0912.777747-`=>5,0 0948.50.4567-`=>5,0 0913.932.777-`=>3,9 09414.77778-`=>3,8 0915.199191-`=>3,8 0917.04.1994-`=>3,8 0911335500-`=>3,8 0917111994-`=>3,8 0918.031323-`=>3,8 :*󾆙󾮝󾟜♿ 0911111773-`=>3,5 0916.411114-`=>3,5 09.1201.1997-`=>3,5 0911111089-`=>3,5 0916351635-`=>3,5 091803.1996-`=>3,5 0917.05.1985-`=>3,5 0915.08.1993-`=>3,5 0946.09.2345-`=>3,3 0912.694.777-`=>3,3 094.5111151-`=>3,3 0943.811818-`=>3,3 0911111326-`=>3,3 0914.08.1980-`=>3,3 091.319.1993-`=>3,3 091815.1919-`=>3,3 0911131331-`=>3,0 091115.8998-`=>3,0 0943.122.555-`=>3,0 0941.58.2468-`=>3,0 094.1111196-`=>3,0 0912.011121-`=>3,0 0917.40.2345-`=>3,0 0916.385878-`=>3,0 0915061998-`=>3,0 0941.220077-`=>3,0 ✖󾔪;)󾇌󾠔 0947.616.555-`=>3,0 0918.06.1997-`=>3,0 0918.999.198-`=>3,0 0946.888.179-`=>2,8 0912.90.3579-`=>2,8 0915.088.008-`=>2,8 091165.7779-`=>2,8 0915.134.777-`=>2,8 0944.89.2345-`=>2,8 0919.57.1234-`=>2,8 0946.30.2345-`=>2,8 0917.880808-`=>2,8 0911.79.9696-`=>2,8 0911111.329-`=>2,8 094.1911199-`=>2,8 0946.344.777-`=>2,8 09.1979.6767-`=>2,8 0916.617.555-`=>2,6 0917.333398-`=>2,6 0941.282882-`=>2,6 󾠅󾀈󾬳󾀔⛵ 0944.196.777-`=>2,6 094.1952555-`=>2,6 0915.211.889-`=>2,6 091527.6668-`=>2,5 0944.896.555-`=>2,5 0919486866-`=>2,5 09137.11115-`=>2,5 0941.525225-`=>2,5 091.797.1818-`=>2,5 0948.114.777-`=>2,5 09.1976.1983-`=>2,5 0943.374.777-`=>2,5 0919996779-`=>2,5 0941.119.669-`=>2,5 󾒳󾓊󾀌󾬽󾌯 0944.867789-`=>2,5 0911.633.789-`=>2,5 0948.676.776-`=>2,5 0914.19.1993-`=>2,5 09.1221.8787-`=>2,5 091.123.6161-`=>2,5 0941111163-`=>2,5 0942.681.555-`=>2,5 0911.355335-`=>2,5 0915.009922-`=>2,5 09.1980.2828-`=>2,5 091166.1984-`=>2,5 091.669.2828-`=>2,5 0916666.287-`=>2,5 󾬍󾁓󾠅󾭜󾬸 0913333.081-`=>2,5 0919.220.223-`=>2,5 0914.998699-`=>2,5 09.1984.6777-`=>2,5 094.1965.777-`=>2,5 0915933379-`=>2,0 091618.9797-`=>2,0 0912.05.6565-`=>2,0 0911.58.0123-`=>2,0 09465.00009-`=>2,0 0944.333356-`=>2,0 09454.00009-`=>2,0 091610.1970-`=>2,0 0918666861-`=>2,0 0915.004433-`=>2,0 0917.51.8383-`=>2,0 091704.2005-`=>2,0 09437.11119-`=>2,0 0912.135.979-`=>2,0 0917.681.688-`=>2,0 0948.714.777-`=>2,0 0946.13.3838-`=>2,0 09.4774.1188-`=>2,0 09.1881.6776-`=>2,0 09.1980.6996-`=>2,0 0911.381.382-`=>2,0 0911111362-`=>2,0 0949.110044-`=>2,0 0914.345671-`=>2,0 0918.99.2002-`=>2,0 0915.21.8383-`=>2,0 󾬐󾆞󾬻󾥦󾒶 0943.000091-`=>2,0 0945.314.777-`=>2,0 0944.333.357-`=>2,0 0919.646669-`=>2,0 0917.816333-`=>2,0 0911717711-`=>2,0 0917.51.1991-`=>2,0 09.4404.1998-`=>2,0 0911.04.2828-`=>2,0 0911.03.2013-`=>2,0 0917.151815-`=>2,0 0911.174.175-`=>2,0 094.6663300-`=>2,0 0941.33.1919-`=>2,0 0912.97.9494-`=>2,0 0918.79.7887-`=>2,0 091929.2628-`=>2,0 094445.3636-`=>2,0 0946.151819-`=>2,0 0943.660011-`=>2,0 091.789.0007-`=>2,0 0911.077070-`=>2,0 0911.777765-`=>2,0 091133.5556-`=>2,0 0946.12.1988-`=>2,0 0944.939988-`=>2,0 0915.111147-`=>2,0 0942.777373-`=>2,0 094.6621.777-`=>2,0 󾭳󾭛󾔖󾔆󾠉 0916.38.1199-`=>2,0 0915.880.887-`=>2,0 094.224.1985-`=>2,0 091310.9996-`=>2,0 0949.111197-`=>2,0 09.1369.2020-`=>2,0 0915.777.234-`=>2,0 0918888.374-`=>2,0 09.1990.3883-`=>2,0 0916.776.222-`=>2,0 0911.61.8386-`=>2,0 091166.8698-`=>2,0 0941.574.777-`=>2,0 0911.63.1188-`=>2,0 0915.527.333-`=>2,0 0942.18.9988-`=>2,0 091.678.2552-`=>2,0 0948.111127-`=>2,0 091155.2992-`=>2,0 0918.22.9119-`=>2,0 0911.089.868-`=>2,0 0948.441.789-`=>2,0 09161.00004-`=>2,0 0941.555571-`=>2,0 0918.43.9979-`=>2,0 0911.46.7878-`=>2,0 094.9922.678-`=>2,0 0912.686566-`=>2,0 0946.100.789-`=>2,0 0917.989398-`=>2,0 094.1954.777-`=>2,0 0946.777710-`=>2,0 ➿󾓲󾓶☔󾁅 0912.616.567-`=>2,0 0912.909993-`=>2,0 0945.992244-`=>2,0 091998.5688-`=>2,0 0911.737.757-`=>2,0 0919.737.686-`=>2,0 0946.009933-`=>2,0 094.579.1994-`=>2,0 0943.64.3579-`=>2,0 0946.88.9090-`=>2,0 09.1969.3883-`=>2,0 091305.8787-`=>2,0 0916666.823-`=>2,0 0946.74.1368-`=>2,0 091280.3339-`=>2,0 0917.329.789-`=>2,0 0917.011.066-`=>2,0 094.115.1818-`=>2,0 0941.094.777-`=>2,0 094.191.1987-`=>2,0 0914.992.997-`=>2,0 09181.00004-`=>2,0 0913.626966-`=>2,0 091308.9939-`=>2,0 0911.838885-`=>2,0 0941.34.3636-`=>2,0 0942.440055-`=>2,0 0919.668858-`=>2,0 0915.13.6996-`=>2,0 󾬙󾭁󾆱󾓑󾟽 0911.139.186-`=>2,0 0915.61.9988-`=>2,0 09113.79997-`=>2,0 091113.2288-`=>2,0 091.3333224-`=>2,0 091.336.1978-`=>2,0 091280.6788-`=>2,0 0918.13.5858-`=>2,0 0941.87.9797-`=>2,0 091805.9998-`=>2,0 0941.404.333-`=>2,0 0917.664.789-`=>2,0 091.789.2005-`=>2,0 0944428.333-`=>2,0 09.1959.6161-`=>2,0 0918.52.3339-`=>2,0 0913.79.2662-`=>2,0 0917.126.222-`=>2,0 0947.16.1919-`=>2,0 091.579.5779-`=>2,0 󾠘 EM BÁN SIM ĐẸP THUÊ BAO TRẢ SAU CALL FREE 10P 󾆰 ⛔️⛔️⛔️ Nhận chuyển đổi sim sinh viên - đoàn viên 2 mạng vina ` Viettel đồng giá : 7Ok ⛔️⛔️⛔️ LIÊN HỆ : 󾬼 0919.35.0000 ↗ 0913.08.5252-`=>2,0 0918.196.889-`=>2,0 0911.141.151-`=>2,0 091581.8968-`=>2,0 0919.889994-`=>2,0 0912.939994-`=>2,0 091828.8281-`=>2,0 0914.379.168-`=>2,0 0915.111969-`=>2,0 091122.1972-`=>2,0 0916.92.1986-`=>2,0 094.779.1199-`=>2,0 091978.9393-`=>2,0 0914.16.1199-`=>2,0 0941.666776-`=>2,0 0911.400044-`=>2,0 0945.83.1993-`=>2,0 0912.81.6363-`=>2,0 0912.86.8778-`=>2,0 091260.1983-`=>2,0 0915.80.1515-`=>2,0 0941443636-`=>2,0 0941771818-`=>2,0 0943689678-`=>2,0 0911148111-`=>2,0 0915989389-`=>2,0 󾬐󾌯☺󾔤󾬓 0945831994-`=>2,0 0913281119-`=>2,0 0941404141-`=>2,0 0919121318-`=>2,0 0915771987-`=>2,0 0911019889-`=>2,0 0943451982-`=>2,0 0915962269-`=>2,0 094.494.3636-`=>2,0 0911212.779-`=>2,0 0911.52.9696-`=>2,0 094.123.1981-`=>2,0 091304.9989-`=>2,0 09.1960.0123-`=>2,0 0913.94.8386-`=>2,0 0919.111386-`=>2,0 091.696.8181-`=>2,0 0919.22.1268-`=>2,0 0941.72.1989-`=>2,0 0912.727.757-`=>2,0 0947.401.555-`=>2,0 0945.992277-`=>2,0 0945.310.555-`=>2,0 0911.28.7788-`=>2,0 091.686.7988-`=>2,0 0916.339.678-`=>2,0 0911.339879-`=>2,0 0918.979669-`=>2,0 0917.168816-`=>2,0 󾦄󾔨󾇕󾬾⤵ 09186.39399-`=>2,0 0911.33.2992-`=>2,0 091.365.2525-`=>2,0 0948.93.3579-`=>2,0 0916.51.2929-`=>2,0 0916.717968-`=>2,0 0916.70.3838-`=>2,0 0912.36.6161-`=>2,0 091357.3989-`=>2,0 091.6444644-`=>2,0 0913.192992-`=>2,0 09.1779.6889-`=>2,0 0941.867878-`=>2,0 0911.222003-`=>2,0 091.292.1984-`=>2,0 0949.77.1992-`=>2,0 0942.116336-`=>2,0 091.5000550-`=>2,0 0916.35.1993-`=>2,0 094.753.0777-`=>2,0 091.882.1994-`=>2,0 0946.44.1993-`=>2,0 0947.408.777-`=>2,0 091155.8080-`=>2,0 094.789.0707-`=>2,0 091123.1567-`=>2,0 0919.02.2007-`=>2,0 0911.03.2002-`=>2,0 094.9999378-`=>2,0 0912.818885-`=>2,0 0946.712.555-`=>2,0 0914.667711-`=>2,0 0915.66.8080-`=>2,0 0914.616.866-`=>2,0 0944.640.555-`=>2,0 0918.63.1990-`=>2,0 0912.031.313-`=>2,0 09179.66869-`=>2,0 0915.077007-`=>2,0 091660.9090-`=>2,0 0919.17.1993-`=>2,0 0941.585.789-`=>2,0 09.1959.9229-`=>2,0 0948.601.777-`=>2,0 0913333.013-`=>2,0 0912.70.8998-`=>2,0 0917773373-`=>2,0 0942.5555.36-`=>2,0 0912.711177-`=>2,0 0944.782.789-`=>2,0 ✌󾭙󾔙󾬍󾍀 091.779.3568-`=>2,0 0912.09.9696-`=>2,0 0944.7777.91-`=>2,0 0943.11.9191-`=>2,0 0915522.339-`=>2,0 0917.986.988-`=>2,0 09.1771.7676-`=>2,0 0943.92.1986-`=>2,0 09.4224.1993-`=>2,0 0914.05.2015-`=>2,0 09410.11119-`=>2,0 0911166659-`=>2,0 091935.9898-`=>2,0 0944.326.555-`=>2,0 0913.79.8558-`=>2,0 0916263368-`=>2,0 094.4334.789-`=>2,0 09.1168.1198-`=>2,0 0916.83.3663-`=>2,0 0917.123.486-`=>2,0 091234.7379-`=>2,0 0943.66.1996-`=>2,0 091929.2277-`=>2,0 0912.337773-`=>2,0 09.1971.9696-`=>2,0 0917.886.339-`=>2,0 091.8558.979-`=>2,0 0916.797.897-`=>2,0 09.1269.3679-`=>2,0 0918551186-`=>1,8 0947.56.1994-`=>1,8 0912333938-`=>1,8 0913.953.688-`=>1,8 0943.56.1990-`=>1,8 0916.50.0123-`=>1,8 0911.072.789-`=>1,8 0916125558-`=>1,8 0943.79.1188-`=>1,8 0911.090.779-`=>1,8 0948.05.3579-`=>1,8 094.223.1987-`=>1,8 09.1881.0770-`=>1,8 0915.42.1979-`=>1,8 0914.90.1993-`=>1,8 0948.57.1979-`=>1,8 0945.244222-`=>1,8 09116.23568-`=>1,8 0911.268299-`=>1,8 0915.469.333-`=>1,8 0943.08.3636-`=>1,8 0912.696566-`=>1,8 0915.47.1994-`=>1,8 0911.012.006-`=>1,8 0913.558.887-`=>1,8 0912.93.1978-`=>1,8 0913.932.010-`=>1,8 0947.100.008-`=>1,8 0941.361.979-`=>1,8 0945.41.1992-`=>1,8 0946.52.1991-`=>1,8 0919.55.6161-`=>1,8 094.316.1985-`=>1,8 0912.171881-`=>1,8 0911.030404-`=>1,8 0941792929-`=>1,8 094881.9889-`=>1,8 0945.36.7878-`=>1,8 091.152.1983-`=>1,8 0916666309-`=>1,8 0941.62.1987-`=>1,8 094.227.1996-`=>1,8 094.606.1985-`=>1,8 0948886.444-`=>1,8 091121.6669-`=>1,8 0949.58.1986-`=>1,8 0912.79.5577-`=>1,8 0941.266622-`=>1,8 0911.525522-`=>1,8 091.141.1997-`=>1,8 09429.00004-`=>1,8 0916789.262-`=>1,8 0915.892229-`=>1,8 0942.779900-`=>1,8 09.1221.8448-`=>1,8 0941.011100-`=>1,8 0911.186.579-`=>1,8 0915.177.187-`=>1,8 ⭐󾬗󾭗✈󾬞 0914.000094-`=>1,8 091558.3339-`=>1,8 094.116.5858-`=>1,8 0949.609.789-`=>1,8 0941.712.789-`=>1,8 091973.6979-`=>1,8 0912.131.121-`=>1,8 0911.355533-`=>1,8 0911.58.3535-`=>1,8 0912.005.989-`=>1,8 0943.477444-`=>1,8 0945.961.988-`=>1,8 094.205.1995-`=>1,8 0943.54.1991-`=>1,8 0917793986-`=>1,8 091113.5885-`=>1,8 0911.468.456-`=>1,8 0911.78.5599-`=>1,8 󾆒 EM BÁN SIM ĐẸP THUÊ BAO TRẢ SAU CALL FREE 10P ↖ ⛔️⛔️⛔️ Nhận chuyển đổi sim sinh viên - đoàn viên 2 mạng vina ` Viettel đồng giá : 7Ok ⛔️⛔️⛔️ LIÊN HỆ : 󾆑 0919.35.0000 󾓲 Cho chết cụ cái tội duyên dáng quá mức cần thiết nhá đầu khấc ca :)) Xem thêm nhiều clip hài hơn tại...   Suka Komentari Bagikan    
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Aliee Mietro Siemalhakamha, Ifrin Bae, dan 18 lainnya mengirimkan sesuatu di Jual Beli Hp Surabaya Sekitar Nya.
 
   
Aliee Mietro Siemalhakamha
12 September pukul 0:26
 
󾆛 EM BÁN SIM ĐẸP THUÊ BAO TRẢ SAU CALL FREE 10P 󾀍
⛔️⛔️⛔️ Nhận chuyển đổi sim sinh viên - đoàn viên 2 mạng vina ` Viettel đồng giá : 7Ok ⛔️⛔️⛔️
LIÊN HỆ : 󾓘 0888.149.153 󾇂

091.888.1221-`=>2,5
0911.767667-`=>2,5
091806.9898-`=>2,5
0918.96.7878-`=>2,5
0912.70.1919-`=>2,5
0948.891.777-`=>2,5
0941.872.777-`=>2,5
0941.222.567-`=>2,5
0911111344-`=>2,5
󾓣󾌤󾇕󾆮󾬴
0919.23.1990-`=>2,5
0919.27.1991-`=>2,5
0912.390990-`=>2,5
0949.106.777-`=>2,5
091155.9292-`=>2,5
0912.677767-`=>2,5
0913.90.6996-`=>2,5
0912220006-`=>2,5
0915.030608-`=>2,5
0911.35.9889-`=>2,5
0942.33.1994-`=>2,5
0912.38.8282-`=>2,5
0942.196.777-`=>2,5
0913.499449-`=>2,5
0918.19.3993-`=>2,5
0946.395.777-`=>2,5
0914.613.555-`=>2,5
094.753.1234-`=>2,5
0946.619.777-`=>2,5
094.6622.789-`=>2,5
0916.510.777-`=>2,5
0948894.777-`=>2,5
0914.222426-`=>2,5
094.888.1515-`=>2,5
0918.37.8383-`=>2,5
0945.99.0123-`=>2,5
094.1199191-`=>2,5
0942.88.9696-`=>2,5
091161.1181-`=>2,5
0911.789.168-`=>2,5
󾆖 EM BÁN SIM ĐẸP THUÊ BAO TRẢ SAU CALL FREE 10P 󾟷
⛔️⛔️⛔️ Nhận chuyển đổi sim sinh viên - đoàn viên 2 mạng vina ` Viettel đồng giá : 7Ok ⛔️⛔️⛔️
LIÊN HỆ : 󾔚 0888.149.153 󾍁
0913.96.2929-`=>2,5
09.1993.2929-`=>2,5
0917078910-`=>2,5
094.1518.777-`=>2,5
0917.95.1995-`=>2,2
091177.9595-`=>2,2
09451.00009-`=>2,2
0912.184.222-`=>2,2
0918.333380-`=>2,2
0946.88.9393-`=>2,2
0943.566.565-`=>2,2
0914.555757-`=>2,2
0947.18.3838-`=>2,2
0944.889.333-`=>2,2
0943.045.777-`=>2,2
0917.59.9696-`=>2,2
0917.88.6161-`=>2,2
󾭖󾓵󾟤󾭙󾇒
0941.622.789-`=>2,2
0943.643.777-`=>2,2
0913.28.1984-`=>2,2
0946.528.777-`=>2,2
091.285.1998-`=>2,2
0941.562.555-`=>2,2
0943.111141-`=>2,2
0941.38.8998-`=>2,2
0949.116633-`=>2,2
0918.93.1188-`=>2,2
0911.667767-`=>2,2
0919.38.2299-`=>2,2
0911.495979-`=>2,2
0911.709779-`=>2,2
0946.991155-`=>2,2
09116.55579-`=>2,2
0949.252255-`=>2,2
0911004009-`=>2,2
0941110101-`=>2,2
0911791166-`=>2,2
0913909991-`=>2,2
0917711985-`=>2,2
0946412777-`=>2,2
0949222727-`=>2,2
0911252352-`=>2,2
0919605656-`=>2,2
0913638558-`=>2,2
0949941993-`=>2,2
0943111193-`=>2,2
0913443686-`=>2,2
094.234.2828-`=>2,2
0948.373377-`=>2,2
0919.03.3636-`=>2,2
0949.694.777-`=>2,2
0949.261.777-`=>2,2
094.1111881-`=>2,2
󾇅󾇏:*󾒸󾒴
0916.73.1986-`=>2,2
0944459.789-`=>2,2
09437.11118-`=>2,2
0911.339.179-`=>2,2
0912.772211-`=>2,2
0912.777557-`=>2,2
0915.72.1515-`=>2,2
0941.99.5656-`=>2,2
0914.446622-`=>2,2
091.4334434-`=>2,2
0941.506.555-`=>2,2
0943.778822-`=>2,2
0911.7777.49-`=>2,2
091.770.3838-`=>2,2
0941.982.789-`=>2,2
0917.29.8886-`=>2,2
0915.779.968-`=>2,2
091.5678962-`=>2,2
0913333.635-`=>2,2
0943.676677-`=>2,2
0945.3333.26-`=>2,2
0915.363339-`=>2,2
0915.369.689-`=>2,2
0917.876.222-`=>2,0
0946.642.789-`=>2,0
09129.61116-`=>2,0
0913389.179-`=>2,0
0947.111195-`=>2,0
0949.444747-`=>2,0
(^^^)󾁈󾟤󾠹󾠹
091815.1998-`=>2,0
0912.07.2006-`=>2,0
0911233468-`=>2,0
0911777763-`=>2,0
091689.1102-`=>2,0
0942.168.111-`=>2,0
0919438889-`=>2,5
0912866161-`=>2,5
0911336226-`=>2,5
0943451994-`=>2,5
0915717778-`=>2,5
󾀔☎⬜󾇃󾒺
0919799191-`=>2,5
0916111165-`=>2,5
0912221227-`=>2,5
0913680678-`=>2,5
0912623737-`=>2,5
0916.882211-`=>2,5
091.343.1919-`=>2,5
091166.1977-`=>2,5
0912.987898-`=>2,5
0913.963.983-`=>2,5
091.242.1616-`=>2,5
:v⭐↗󾌯󾔱
091.365.3883-`=>2,5
0914.691.777-`=>2,5
0914.839393-`=>2,5
0919.565559-`=>2,5
0917.33.9898-`=>2,5
0917.88.9393-`=>2,5
0918182889-`=>2,5
0944464664-`=>2,5
09.169.11113-`=>2,5
0941.583838-`=>2,5
094.123.5252-`=>2,5
0913.019998-`=>2,5
0912.556644-`=>2,5
0911.525559-`=>2,5
0945.119966-`=>2,5
0912.577.797-`=>2,5
091133.6116-`=>2,5
0911441411-`=>2,5
0915.841.555-`=>2,5
0942.997.555-`=>2,5
0944.278.777-`=>2,5
󾬾󾔻󾟦↘󾌨
0911.159.179-`=>2,5
0911.636.939-`=>2,5
0911.12.1984-`=>2,5
0943.991994-`=>2,5
0911.129.179-`=>2,5
091.5659979-`=>2,5
091878.7997-`=>2,5
0941.74.2345-`=>2,5
0913.989977-`=>2,5
0918.169.996-`=>2,5
0912.57.4747-`=>1,8
0918.39.1268-`=>1,8
091365.6339-`=>1,8
0941.39.0123-`=>1,8
091861.8811-`=>1,8
󾇉󾆞󾓄󾭀:(
0915.121.191-`=>1,8
0944.85.1992-`=>1,8
0913333652-`=>1,8
091.123.8879-`=>1,8
0942.97.1995-`=>1,8
094.209.1996-`=>1,8
0946.29.1994-`=>1,8
0919.779.771-`=>1,8
0914.333375-`=>1,8
0948.39.5599-`=>1,8
0915.791119-`=>1,8
094.291.1995-`=>1,8
0915.707.678-`=>1,8
0913.020.727-`=>1,8
0917.383336-`=>1,8
0919.721.789-`=>1,8
09184.11112-`=>1,8
0912.462.462-`=>7,0
0912.777747-`=>5,0
0948.50.4567-`=>5,0
0913.932.777-`=>3,9
09414.77778-`=>3,8
0915.199191-`=>3,8
0917.04.1994-`=>3,8
0911335500-`=>3,8
0917111994-`=>3,8
0918.031323-`=>3,8
:*󾆙󾮝󾟜♿
0911111773-`=>3,5
0916.411114-`=>3,5
09.1201.1997-`=>3,5
0911111089-`=>3,5
0916351635-`=>3,5
091803.1996-`=>3,5
0917.05.1985-`=>3,5
0915.08.1993-`=>3,5
0946.09.2345-`=>3,3
0912.694.777-`=>3,3
094.5111151-`=>3,3
0943.811818-`=>3,3
0911111326-`=>3,3
0914.08.1980-`=>3,3
091.319.1993-`=>3,3
091815.1919-`=>3,3
0911131331-`=>3,0
091115.8998-`=>3,0
0943.122.555-`=>3,0
0941.58.2468-`=>3,0
094.1111196-`=>3,0
0912.011121-`=>3,0
0917.40.2345-`=>3,0
0916.385878-`=>3,0
0915061998-`=>3,0
0941.220077-`=>3,0
✖󾔪;)󾇌󾠔
0947.616.555-`=>3,0
0918.06.1997-`=>3,0
0918.999.198-`=>3,0
0946.888.179-`=>2,8
0912.90.3579-`=>2,8
0915.088.008-`=>2,8
091165.7779-`=>2,8
0915.134.777-`=>2,8
0944.89.2345-`=>2,8
0919.57.1234-`=>2,8
0946.30.2345-`=>2,8
0917.880808-`=>2,8
0911.79.9696-`=>2,8
0911111.329-`=>2,8
094.1911199-`=>2,8
0946.344.777-`=>2,8
09.1979.6767-`=>2,8
0916.617.555-`=>2,6
0917.333398-`=>2,6
0941.282882-`=>2,6
󾠅󾀈󾬳󾀔⛵
0944.196.777-`=>2,6
094.1952555-`=>2,6
0915.211.889-`=>2,6
091527.6668-`=>2,5
0944.896.555-`=>2,5
0919486866-`=>2,5
09137.11115-`=>2,5
0941.525225-`=>2,5
091.797.1818-`=>2,5
0948.114.777-`=>2,5
09.1976.1983-`=>2,5
0943.374.777-`=>2,5
0919996779-`=>2,5
0941.119.669-`=>2,5
󾒳󾓊󾀌󾬽󾌯
0944.867789-`=>2,5
0911.633.789-`=>2,5
0948.676.776-`=>2,5
0914.19.1993-`=>2,5
09.1221.8787-`=>2,5
091.123.6161-`=>2,5
0941111163-`=>2,5
0942.681.555-`=>2,5
0911.355335-`=>2,5
0915.009922-`=>2,5
09.1980.2828-`=>2,5
091166.1984-`=>2,5
091.669.2828-`=>2,5
0916666.287-`=>2,5
󾬍󾁓󾠅󾭜󾬸
0913333.081-`=>2,5
0919.220.223-`=>2,5
0914.998699-`=>2,5
09.1984.6777-`=>2,5
094.1965.777-`=>2,5
0915933379-`=>2,0
091618.9797-`=>2,0
0912.05.6565-`=>2,0
0911.58.0123-`=>2,0
09465.00009-`=>2,0
0944.333356-`=>2,0
09454.00009-`=>2,0
091610.1970-`=>2,0
0918666861-`=>2,0
0915.004433-`=>2,0
0917.51.8383-`=>2,0
091704.2005-`=>2,0
09437.11119-`=>2,0
0912.135.979-`=>2,0
0917.681.688-`=>2,0
0948.714.777-`=>2,0
0946.13.3838-`=>2,0
09.4774.1188-`=>2,0
09.1881.6776-`=>2,0
09.1980.6996-`=>2,0
0911.381.382-`=>2,0
0911111362-`=>2,0
0949.110044-`=>2,0
0914.345671-`=>2,0
0918.99.2002-`=>2,0
0915.21.8383-`=>2,0
󾬐󾆞󾬻󾥦󾒶
0943.000091-`=>2,0
0945.314.777-`=>2,0
0944.333.357-`=>2,0
0919.646669-`=>2,0
0917.816333-`=>2,0
0911717711-`=>2,0
0917.51.1991-`=>2,0
09.4404.1998-`=>2,0
0911.04.2828-`=>2,0
0911.03.2013-`=>2,0
0917.151815-`=>2,0
0911.174.175-`=>2,0
094.6663300-`=>2,0
0941.33.1919-`=>2,0
0912.97.9494-`=>2,0
0918.79.7887-`=>2,0
091929.2628-`=>2,0
094445.3636-`=>2,0
0946.151819-`=>2,0
0943.660011-`=>2,0
091.789.0007-`=>2,0
0911.077070-`=>2,0
0911.777765-`=>2,0
091133.5556-`=>2,0
0946.12.1988-`=>2,0
0944.939988-`=>2,0
0915.111147-`=>2,0
0942.777373-`=>2,0
094.6621.777-`=>2,0
󾭳󾭛󾔖󾔆󾠉
0916.38.1199-`=>2,0
0915.880.887-`=>2,0
094.224.1985-`=>2,0
091310.9996-`=>2,0
0949.111197-`=>2,0
09.1369.2020-`=>2,0
0915.777.234-`=>2,0
0918888.374-`=>2,0
09.1990.3883-`=>2,0
0916.776.222-`=>2,0
0911.61.8386-`=>2,0
091166.8698-`=>2,0
0941.574.777-`=>2,0
0911.63.1188-`=>2,0
0915.527.333-`=>2,0
0942.18.9988-`=>2,0
091.678.2552-`=>2,0
0948.111127-`=>2,0
091155.2992-`=>2,0
0918.22.9119-`=>2,0
0911.089.868-`=>2,0
0948.441.789-`=>2,0
09161.00004-`=>2,0
0941.555571-`=>2,0
0918.43.9979-`=>2,0
0911.46.7878-`=>2,0
094.9922.678-`=>2,0
0912.686566-`=>2,0
0946.100.789-`=>2,0
0917.989398-`=>2,0
094.1954.777-`=>2,0
0946.777710-`=>2,0
➿󾓲󾓶☔󾁅
0912.616.567-`=>2,0
0912.909993-`=>2,0
0945.992244-`=>2,0
091998.5688-`=>2,0
0911.737.757-`=>2,0
0919.737.686-`=>2,0
0946.009933-`=>2,0
094.579.1994-`=>2,0
0943.64.3579-`=>2,0
0946.88.9090-`=>2,0
09.1969.3883-`=>2,0
091305.8787-`=>2,0
0916666.823-`=>2,0
0946.74.1368-`=>2,0
091280.3339-`=>2,0
0917.329.789-`=>2,0
0917.011.066-`=>2,0
094.115.1818-`=>2,0
0941.094.777-`=>2,0
094.191.1987-`=>2,0
0914.992.997-`=>2,0
09181.00004-`=>2,0
0913.626966-`=>2,0
091308.9939-`=>2,0
0911.838885-`=>2,0
0941.34.3636-`=>2,0
0942.440055-`=>2,0
0919.668858-`=>2,0
0915.13.6996-`=>2,0
󾬙󾭁󾆱󾓑󾟽
0911.139.186-`=>2,0
0915.61.9988-`=>2,0
09113.79997-`=>2,0
091113.2288-`=>2,0
091.3333224-`=>2,0
091.336.1978-`=>2,0
091280.6788-`=>2,0
0918.13.5858-`=>2,0
0941.87.9797-`=>2,0
091805.9998-`=>2,0
0941.404.333-`=>2,0
0917.664.789-`=>2,0
091.789.2005-`=>2,0
0944428.333-`=>2,0
09.1959.6161-`=>2,0
0918.52.3339-`=>2,0
0913.79.2662-`=>2,0
0917.126.222-`=>2,0
0947.16.1919-`=>2,0
091.579.5779-`=>2,0
󾠘 EM BÁN SIM ĐẸP THUÊ BAO TRẢ SAU CALL FREE 10P 󾆰
⛔️⛔️⛔️ Nhận chuyển đổi sim sinh viên - đoàn viên 2 mạng vina ` Viettel đồng giá : 7Ok ⛔️⛔️⛔️
LIÊN HỆ : 󾬼 0919.35.0000 ↗
0913.08.5252-`=>2,0
0918.196.889-`=>2,0
0911.141.151-`=>2,0
091581.8968-`=>2,0
0919.889994-`=>2,0
0912.939994-`=>2,0
091828.8281-`=>2,0
0914.379.168-`=>2,0
0915.111969-`=>2,0
091122.1972-`=>2,0
0916.92.1986-`=>2,0
094.779.1199-`=>2,0
091978.9393-`=>2,0
0914.16.1199-`=>2,0
0941.666776-`=>2,0
0911.400044-`=>2,0
0945.83.1993-`=>2,0
0912.81.6363-`=>2,0
0912.86.8778-`=>2,0
091260.1983-`=>2,0
0915.80.1515-`=>2,0
0941443636-`=>2,0
0941771818-`=>2,0
0943689678-`=>2,0
0911148111-`=>2,0
0915989389-`=>2,0
󾬐󾌯☺󾔤󾬓
0945831994-`=>2,0
0913281119-`=>2,0
0941404141-`=>2,0
0919121318-`=>2,0
0915771987-`=>2,0
0911019889-`=>2,0
0943451982-`=>2,0
0915962269-`=>2,0
094.494.3636-`=>2,0
0911212.779-`=>2,0
0911.52.9696-`=>2,0
094.123.1981-`=>2,0
091304.9989-`=>2,0
09.1960.0123-`=>2,0
0913.94.8386-`=>2,0
0919.111386-`=>2,0
091.696.8181-`=>2,0
0919.22.1268-`=>2,0
0941.72.1989-`=>2,0
0912.727.757-`=>2,0
0947.401.555-`=>2,0
0945.992277-`=>2,0
0945.310.555-`=>2,0
0911.28.7788-`=>2,0
091.686.7988-`=>2,0
0916.339.678-`=>2,0
0911.339879-`=>2,0
0918.979669-`=>2,0
0917.168816-`=>2,0
󾦄󾔨󾇕󾬾⤵
09186.39399-`=>2,0
0911.33.2992-`=>2,0
091.365.2525-`=>2,0
0948.93.3579-`=>2,0
0916.51.2929-`=>2,0
0916.717968-`=>2,0
0916.70.3838-`=>2,0
0912.36.6161-`=>2,0
091357.3989-`=>2,0
091.6444644-`=>2,0
0913.192992-`=>2,0
09.1779.6889-`=>2,0
0941.867878-`=>2,0
0911.222003-`=>2,0
091.292.1984-`=>2,0
0949.77.1992-`=>2,0
0942.116336-`=>2,0
091.5000550-`=>2,0
0916.35.1993-`=>2,0
094.753.0777-`=>2,0
091.882.1994-`=>2,0
0946.44.1993-`=>2,0
0947.408.777-`=>2,0
091155.8080-`=>2,0
094.789.0707-`=>2,0
091123.1567-`=>2,0
0919.02.2007-`=>2,0
0911.03.2002-`=>2,0
094.9999378-`=>2,0
0912.818885-`=>2,0
0946.712.555-`=>2,0
0914.667711-`=>2,0
0915.66.8080-`=>2,0
0914.616.866-`=>2,0
0944.640.555-`=>2,0
0918.63.1990-`=>2,0
0912.031.313-`=>2,0
09179.66869-`=>2,0
0915.077007-`=>2,0
091660.9090-`=>2,0
0919.17.1993-`=>2,0
0941.585.789-`=>2,0
09.1959.9229-`=>2,0
0948.601.777-`=>2,0
0913333.013-`=>2,0
0912.70.8998-`=>2,0
0917773373-`=>2,0
0942.5555.36-`=>2,0
0912.711177-`=>2,0
0944.782.789-`=>2,0
✌󾭙󾔙󾬍󾍀
091.779.3568-`=>2,0
0912.09.9696-`=>2,0
0944.7777.91-`=>2,0
0943.11.9191-`=>2,0
0915522.339-`=>2,0
0917.986.988-`=>2,0
09.1771.7676-`=>2,0
0943.92.1986-`=>2,0
09.4224.1993-`=>2,0
0914.05.2015-`=>2,0
09410.11119-`=>2,0
0911166659-`=>2,0
091935.9898-`=>2,0
0944.326.555-`=>2,0
0913.79.8558-`=>2,0
0916263368-`=>2,0
094.4334.789-`=>2,0
09.1168.1198-`=>2,0
0916.83.3663-`=>2,0
0917.123.486-`=>2,0
091234.7379-`=>2,0
0943.66.1996-`=>2,0
091929.2277-`=>2,0
0912.337773-`=>2,0
09.1971.9696-`=>2,0
0917.886.339-`=>2,0
091.8558.979-`=>2,0
0916.797.897-`=>2,0
09.1269.3679-`=>2,0
0918551186-`=>1,8
0947.56.1994-`=>1,8
0912333938-`=>1,8
0913.953.688-`=>1,8
0943.56.1990-`=>1,8
0916.50.0123-`=>1,8
0911.072.789-`=>1,8
0916125558-`=>1,8
0943.79.1188-`=>1,8
0911.090.779-`=>1,8
0948.05.3579-`=>1,8
094.223.1987-`=>1,8
09.1881.0770-`=>1,8
0915.42.1979-`=>1,8
0914.90.1993-`=>1,8
0948.57.1979-`=>1,8
0945.244222-`=>1,8
09116.23568-`=>1,8
0911.268299-`=>1,8
0915.469.333-`=>1,8
0943.08.3636-`=>1,8
0912.696566-`=>1,8
0915.47.1994-`=>1,8
0911.012.006-`=>1,8
0913.558.887-`=>1,8
0912.93.1978-`=>1,8
0913.932.010-`=>1,8
0947.100.008-`=>1,8
0941.361.979-`=>1,8
0945.41.1992-`=>1,8
0946.52.1991-`=>1,8
0919.55.6161-`=>1,8
094.316.1985-`=>1,8
0912.171881-`=>1,8
0911.030404-`=>1,8
0941792929-`=>1,8
094881.9889-`=>1,8
0945.36.7878-`=>1,8
091.152.1983-`=>1,8
0916666309-`=>1,8
0941.62.1987-`=>1,8
094.227.1996-`=>1,8
094.606.1985-`=>1,8
0948886.444-`=>1,8
091121.6669-`=>1,8
0949.58.1986-`=>1,8
0912.79.5577-`=>1,8
0941.266622-`=>1,8
0911.525522-`=>1,8
091.141.1997-`=>1,8
09429.00004-`=>1,8
0916789.262-`=>1,8
0915.892229-`=>1,8
0942.779900-`=>1,8
09.1221.8448-`=>1,8
0941.011100-`=>1,8
0911.186.579-`=>1,8
0915.177.187-`=>1,8
⭐󾬗󾭗✈󾬞
0914.000094-`=>1,8
091558.3339-`=>1,8
094.116.5858-`=>1,8
0949.609.789-`=>1,8
0941.712.789-`=>1,8
091973.6979-`=>1,8
0912.131.121-`=>1,8
0911.355533-`=>1,8
0911.58.3535-`=>1,8
0912.005.989-`=>1,8
0943.477444-`=>1,8
0945.961.988-`=>1,8
094.205.1995-`=>1,8
0943.54.1991-`=>1,8
0917793986-`=>1,8
091113.5885-`=>1,8
0911.468.456-`=>1,8
0911.78.5599-`=>1,8
󾆒 EM BÁN SIM ĐẸP THUÊ BAO TRẢ SAU CALL FREE 10P ↖
⛔️⛔️⛔️ Nhận chuyển đổi sim sinh viên - đoàn viên 2 mạng vina ` Viettel đồng giá : 7Ok ⛔️⛔️⛔️
LIÊN HỆ : 󾆑 0919.35.0000 󾓲
Cho chết cụ cái tội duyên dáng quá mức cần thiết nhá đầu khấc ca :))
Xem thêm nhiều clip hài hơn tại...
 
Suka
Komentari
Bagikan
 
 
   
   
 
Lihat di Facebook
   
Sunting Pengaturan Email
 
   
   
Balas email ini untuk mengomentari kiriman ini.
 
   
   
 
Pesan ini dikirim ke deleted@email-fake.pp.ua. Jika Anda tidak ingin menerima email ini lagi dari Facebook, berhenti berlangganan.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025