From
Subject
Time (UTC)
notification+zj4tf=z4ty=6@facebookmail.com
Hôm nay là sinh nhật của Quân Đăng và Vinh Ka Ka
2016-08-29 00:58:51
To: Vy Vy
From: notification+zj4tf=z4ty=6@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Hôm nay là sinh nhật của Quân Đăng và Vinh Ka Ka


Received: 2016-08-29 00:58:51
 
  Giúp Quân Đăng và Vinh Ka Ka tổ chức sinh nhật của họ   29 Tháng 8   Quân Đăng   Hãy viết lên dòng thời gian của anh ấy   Vinh Ka Ka   Hãy viết lên dòng thời gian của anh ấy    
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Giúp Quân Đăng và Vinh Ka Ka tổ chức sinh nhật của họ
 
29 Tháng 8
 
Quân Đăng
 
Hãy viết lên dòng thời gian của anh ấy
 
Vinh Ka Ka
 
Hãy viết lên dòng thời gian của anh ấy
 
 
   
   
 
Truy cập Facebook
   
Lập kế hoạch một sự kiện
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025