From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Khoi Nguyen đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-08-31 10:38:39
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Khoi Nguyen đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-08-31 10:38:39
Thanh Thao, Khoi Nguyen đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Khoi: Thiên Trần 56 bạn chung Thêm bạn bè Côđơnconđường Dàiembước 3 bạn chung Thêm bạn bè Nguyễn Ngọc 62 bạn chung Thêm bạn bè Trần Trinh 15 bạn chung Thêm bạn bè Hai Kim Nguyen 3 bạn chung Thêm bạn bè Exciter Tú Linh 26 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Thanh Thao, Khoi Nguyen đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Khoi:
Thiên TrầnThiên Trần
56 bạn chung
Thêm bạn bè
Côđơnconđường DàiembướcCôđơnconđường Dàiembước
3 bạn chung
Thêm bạn bè
Nguyễn NgọcNguyễn Ngọc
62 bạn chung
Thêm bạn bè
Trần TrinhTrần Trinh
15 bạn chung
Thêm bạn bè
Hai Kim NguyenHai Kim Nguyen
3 bạn chung
Thêm bạn bè
Exciter Tú LinhExciter Tú Linh
26 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025