From
Subject
Time (UTC)
notification+zj4tf=z4ty=6@facebookmail.com
Dương Ăn Chơi đã thêm bạn vào nhóm "Nhom đê yêu"
2016-09-08 13:39:25
To: Vy Vy
From: notification+zj4tf=z4ty=6@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Dương Ăn Chơi đã thêm bạn vào nhóm "Nhom đê yêu"


Received: 2016-09-08 13:39:25
Chia sẻ với Dương Ăn và 19 người khác trong nhóm mới của bạn: Nhom đê yêu Nhóm này Kín , điều đó có nghĩa là bất kỳ ai cũng có thể xem nhóm và thành viên nhóm, nhưng chỉ thành viên mới có thể xem bài viết. Bạn có thể làm gì trong nhóm của bạn? Thành viên có thể đăng và bình luận về cập nhật, trò chuyện với bất kỳ ai vào bất kỳ lúc nào, lên kế hoạch sự kiện nhóm, tạo tài liệu chia sẻ, và khác . Không quan tâm? Rời nhóm bất kỳ lúc nào.
facebook
Chia sẻ với Dương Ăn và 19 người khác trong nhóm mới của bạn: Nhom đê yêu
Nhóm này Kín, điều đó có nghĩa là bất kỳ ai cũng có thể xem nhóm và thành viên nhóm, nhưng chỉ thành viên mới có thể xem bài viết.
Bạn có thể làm gì trong nhóm của bạn?
Thành viên có thể đăng và bình luận về cập nhật, trò chuyện với bất kỳ ai vào bất kỳ lúc nào, lên kế hoạch sự kiện nhóm, tạo tài liệu chia sẻ, và khác.
Không quan tâm?
Rời nhóm bất kỳ lúc nào.
Truy cập nhóm
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025