From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Đức Thuận đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-08-28 22:20:27
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Đức Thuận đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-08-28 22:20:27
Thanh Thao, Đức Thuận đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Đức: Vy Vy 761 bạn chung Thêm bạn bè Hai Yen 2 bạn chung Thêm bạn bè Tuyết Rơi Mùa Hè 5 bạn chung Thêm bạn bè Thảo Nguyên 1 bạn chung Thêm bạn bè Mai Đỗ Quyên 1 bạn chung Thêm bạn bè Thanh Huyền 1 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Thanh Thao, Đức Thuận đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Đức:
Vy VyVy Vy
761 bạn chung
Thêm bạn bè
Hai YenHai Yen
2 bạn chung
Thêm bạn bè
Tuyết Rơi Mùa HèTuyết Rơi Mùa Hè
5 bạn chung
Thêm bạn bè
Thảo NguyênThảo Nguyên
1 bạn chung
Thêm bạn bè
Mai Đỗ QuyênMai Đỗ Quyên
1 bạn chung
Thêm bạn bè
Thanh HuyềnThanh Huyền
1 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025