From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdkp57imvu_@facebookmail.com
Yäng Yang III đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-05-06 01:25:30
To: Boy Longhai
From: notification+kjdkp57imvu_@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Yäng Yang III đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-05-06 01:25:30
Boy, Yäng Yang III đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Yäng: Pheng Exo 3 bạn chung Thêm bạn bè Houn Chansereyroth 2 bạn chung Thêm bạn bè Pozz Long Muk Slot 1 bạn chung Thêm bạn bè Seyha Styl 1 bạn chung Thêm bạn bè ស្រី ពៅ 1 bạn chung Thêm bạn bè Khemara Kamhoch 1 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Boy, Yäng Yang III đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Yäng:
Pheng ExoPheng Exo
3 bạn chung
Thêm bạn bè
Houn ChansereyrothHoun Chansereyroth
2 bạn chung
Thêm bạn bè
Pozz Long Muk SlotPozz Long Muk Slot
1 bạn chung
Thêm bạn bè
Seyha StylSeyha Styl
1 bạn chung
Thêm bạn bè
ស្រី ពៅស្រី ពៅ
1 bạn chung
Thêm bạn bè
Khemara KamhochKhemara Kamhoch
1 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025