From
Subject
Time (UTC)
update+kjdppum77h5d@facebookmail.com
Nhím Con đã bình luận về một bài viết mà bạn được gắn thẻ.
2016-08-19 04:15:25
To: Doi Dang Cay
From: update+kjdppum77h5d@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Nhím Con đã bình luận về một bài viết mà bạn được gắn thẻ.


Received: 2016-08-19 04:15:25
 
Nhím Con đã viết: M cũng đi bắn nữa hả Duy già 󾌴󾌴󾌴 Phan Trọng Duy - Trả lời email này để đã bình luận về bài viết này.
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Nhím Con đã bình luận về một bài viết mà bạn được gắn thẻ.
 
   
Nhím Con
19 Tháng 8 lúc 11:15
 
M cũng đi bắn nữa hả Duy già 󾌴󾌴󾌴 Phan Trọng Duy
 
Thích
Bình luận
 
 
   
   
 
Xem trên Facebook
 
   
   
Trả lời email này để đã bình luận về bài viết này.
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025